h

Nieuws uit 2009

17 februari 2009

Nipt akkoord voor Dorp IV

De SP is maandagavond met enige twijfels in het hart akkoord gegaan met bestemmingsplan Dorp IV. Heet hangijzer is de voormalige Rabobanklocatie op het kruispunt Oranjelaan / Karel Doormanlaan. Vooral omwonenden hadden veel bezwaar tegen eventuele verruiming van de bouwhoogtes met enkele meters, wat aangevraagd was door projectontwikkelaar De Wilgen Vastgoed.

Lees verder
6 februari 2009

Hoe zit het met Eneco?

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het welbevinden van Eneco. De laatste weken is er een storm van protest ontketend rond de mogelijke verkoop van Nuon en Essent. Eneco is het derde energiebedrijf van Nederland en bedient ook Zoetermeer

Lees verder
3 februari 2009

Wijkonderzoek Oosterheem

Oosterheem, de nieuwste wijk van Zoetermeer. Wat vinden de bewoners van de leefbaarheid, veiligheid en het groenonderhoud, en zijn er voldoende voorzieningen en speelgelegenheden? Woont u in Oosterheem? Doe dan mee aan ons wijkonderzoek. Uw mening zal SP-Zoetermeer een politieke stem geven in de gemeenteraad van Zoetermeer.

Lees verder
2 februari 2009

Duidelijke afspraken omtrent speelautomaten

Tijdens de raadscommissie Burger en Bestuur, maandag 2 februari 2009, is de uitwerking van de op 28 januari 2008 aangenomen motie inzake het speelautomatenbeleid in de gemeente Zoetermeer besproken. De op 28 januari 2008 mede door de SP ingediende motie gaf het college van B&W opdracht om met de exploitant van de enige speelautomatenhal in Zoetermeer afspraken te maken over de minimale leeftijd voor toegang tot de speelautomatenhal en het afsluiten van een convenant om gokverslaving te voorkomen.

Lees verder
29 januari 2009

Camera's in het Stadshart?

Juli 2008 stond er op de website van het AD een artikel over een particulier beveiligingsbedrijf dat door middel van 112 camera's toezicht zou houden op het Stadshart. De SP was toen zeer verbaasd dit te lezen. Tijdens de behandeling van de begroting van de gemeente Zoetermeer, november 2008, heeft de SP aan het college van B&W gevraagd wat er van het artikel waar is. Het college van B&W heeft toen aangegeven van niets te weten en gaven aan dat het artikel niet op waarheid is berust.

Lees verder
13 januari 2009

Verlenging cameratoezicht Mandelabrug: niet doen!

Tijdens de raadscommissie Burger en Bestuur, maandag 12 januari 2009, is de verlenging van het cameratoezicht op de Mandelabrug besproken. De SP is altijd zeer kritisch als het gaat om cameratoezicht. Cameratoezicht moet een bewezen, goede aanvulling zijn op het politiewerk en moet niet als een “makkelijk” middel ingezet worden. Het voorstel van het college van B&W is om de cameratoezicht op de Mandelabrug voort te zetten. De evaluatie van de afgelopen twee jaar cameratoezicht op de Mandelabrug, wat aan dit voorstel vooraf gaat, geeft echter geen enkel bewijs dat de camera's een toegevoegde waarde zijn voor de veiligheid in dat gebied.

Lees verder

Pagina's

U bent hier