h

Verlenging cameratoezicht Mandelabrug: niet doen!

13 januari 2009

Verlenging cameratoezicht Mandelabrug: niet doen!

Tijdens de raadscommissie Burger en Bestuur, maandag 12 januari 2009, is de verlenging van het cameratoezicht op de Mandelabrug besproken. De SP is altijd zeer kritisch als het gaat om cameratoezicht. Cameratoezicht moet een bewezen, goede aanvulling zijn op het politiewerk en moet niet als een “makkelijk” middel ingezet worden. Het voorstel van het college van B&W is om de cameratoezicht op de Mandelabrug voort te zetten. De evaluatie van de afgelopen twee jaar cameratoezicht op de Mandelabrug, wat aan dit voorstel vooraf gaat, geeft echter geen enkel bewijs dat de camera's een toegevoegde waarde zijn voor de veiligheid in dat gebied.

Uit de evaluatie valt duidelijk op te maken dat de politie onvoldoende capaciteit heeft om op constateringen van de camerabeelden te reageren. In de evaluatie zijn twee tabellen opgenomen, één waar alle incidenten worden geregistreerd door de monitorcentrale en één van de daadwerkelijke geregistreerde politie incidenten. Het verschil hiertussen (wat voor 2007 en 2008 meer dan de helft is) zijn de keren dat de politie een incident als “niet belangrijk” bestempeld. Als de politie een dergelijke keuze moet maken dat zegt dit wat over de beschikbare capaciteit. En als de politie niet reageert op incidenten die geconstateerd worden op de camera's dan moet je je afvragen wat het nut van de camera's zijn. Dan kan het geld voor de cameratoezicht beter gestoken worden in meer blauw op straat.

Daniël WesthoekDaniël Westhoek: “Cameratoezicht is een zwaarwegend middel. Dit moet dan ook uiterst voorzichtig ingezet worden. Het moet dienen als een aanvulling op het politiewerk en niet als een vervanging van surveillance en blauw op straat. Zolang de politie onvoldoende capaciteit heeft is cameratoezicht geen aanvulling op het politiewerk. Camera's zorgen voor een grote belasting van het politiewerk. De camera's moeten immers real-time worden uitgelezen. Politiecapaciteit dat anders gewoon op straat aanwezig zou zijn.”

Uit de evaluatie valt verder op te maken dat steeds meer ondervraagden aangeeft dat de camera's geen nut hebben. (een stijging van 9,1% in vergelijking met 2004) Daarnaast is er in 2007 en 2008 een flinke stijging van het aantal incidenten op de Mandelabrug zichtbaar. (stijging van 50%) Dit ondanks de aanwezigheid van de camera's. Ook hier kan de vraag gesteld worden of de camera's nog wel het gewenste effect hebben. De SP zal dan ook bij het vaststellen van dit besluit tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2009, tegen voortzetting van de cameratoezicht op de Mandelabrug stemmen.

U bent hier