h

Duidelijke afspraken omtrent speelautomaten

2 februari 2009

Duidelijke afspraken omtrent speelautomaten

Tijdens de raadscommissie Burger en Bestuur, maandag 2 februari 2009, is de uitwerking van de op 28 januari 2008 aangenomen motie inzake het speelautomatenbeleid in de gemeente Zoetermeer besproken. De op 28 januari 2008 mede door de SP ingediende motie gaf het college van B&W opdracht om met de exploitant van de enige speelautomatenhal in Zoetermeer afspraken te maken over de minimale leeftijd voor toegang tot de speelautomatenhal en het afsluiten van een convenant om gokverslaving te voorkomen.

Het college van B&W heeft een jaar nodig gehad om te komen tot een convenant met de exploitant van de speelautomatenhal. De verzoeken uit de motie zijn deels uitgevoerd en deels niet. Zo stelt het college van B&W voor om de minimale leeftijd voor toegang te zetten op 20 jaar en wordt het verzoek gedaan om toch wel enkele behendigheidstoestellen toe te staan in de speelautomatenhal. (behendigheidstoestel keert geen geld uit, alleen maar mogelijkheid tot langer spelen) Een combinatie van behendigheidsautomaten en kansspeelautomaten in één ruimte kan leiden tot het sneller maken van de overstap tot de kansspeelautomaten. Dus dat heeft niet de voorkeur van de SP. Maar als de minimale leeftijd voor de toegang op 21 wordt gesteld kan de SP dat voorstel steunen. Vanaf 21 jaar is iemand namelijk volledig financieel voor zichzelf verantwoordelijk. Dit zal de SP dan ook tijdens de raadsvergadering van 15 februari 2009 voor gaan stellen.

Daniël Westhoek Daniël Westhoek: "Ik had geen zin om de discussie van een jaar geleden weer helemaal over te doen. Het standpunt van de SP was toen meer dan duidelijk. De VVD, LHN en Leefbaar Zoetermeer vinden het allemaal maar 'betutteling' en begrijpen niet dat er regels worden gesteld aan het exploiteren van speelautomatenhallen. De echte verslaafden zouden volgens hun toch wel de weg weten te vinden. Regels zouden hun daarin niet belemmeren. Ik denk op mijn beurt, als we er niets tegen doen dan houden we zeker niet tegen dat er nog meer verslaafden bij zullen komen. Daarom vind ik het van groot belang hier duidelijke regels voor op te stellen en heldere afspraken over te maken met de exploitant".

De SP is geen voorstander van een commerciële exploitant voor kansspelen. De overheid zou hierop de monopoliepositie moeten hebben. Alleen dan kan er gegarandeerd worden dat er voldoende toezicht wordt gehouden op de bezoekers en zo preventief op te treden als het gokken voor iemand een verslaving dreigt te worden. Omdat Zoetermeer wel een commerciële exploitant heeft kan er maar beter goede afspraken mee gemaakt worden.

U bent hier