h

Nieuws uit 2012

20 december 2012

SP: College heeft rol in oplossen parkeerproblemen Zorghart

Het gemeentebestuur moet in overleg treden met Zorghart (Langeland, Vierstroom-Vivaldi en GGZ) en omwonenden om de parkeerproblemen rond het Lange Land ziekenhuis op te lossen. Dat is de mening van de SP-fractie in de Zoetermeerse gemeenteraad. Rond de zorginstellingen zijn ernstige parkeerproblemen ontstaan na invoering door het ziekenhuis van betaald parkeren. Aanvankelijk wilde het gemeentebestuur die problemen oplossen door het treffen van een aantal verkeersmaatregelen, zoals het omleiden van verkeer van en naar het ziekenhuis via de Aziëweg. Daarvoor was een bedrag van 1,4 miljoen euro gereserveerd. Het gemeentebestuur heeft echter besloten af te zien van de voorgenomen maatregelen en de reservering terug te sluizen naar de algemene middelen. De SP is het eens met het collegestandpunt dat de verkeers- en parkeerproblematiek rond het ziekenhuis niet moet worden opgelost met gebruikmaking van gemeenschapsgeld. De problemen vloeien immers voort uit de beslissing van het ziekenhuis om betaald parkeren in te voeren, zo stelt de partij. Ze moeten dan ook door het ziekenhuis worden opgelost. De SP is echter ook van mening dat het college de verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan oplossing van het parkeerprobleem. De SP-fractie stemde daarom tegen het voorstel van B&W.

Lees verder
18 december 2012

Bestuur ziekenhuis voert asociaal personeelsbeleid

De medewerkers van het Lange Land ziekenhuis hebben te horen gekregen dat zij deze maand maar de helft van hun salaris uitbetaald krijgen. De rest volgt, waarschijnlijk, in januari. Wel krijgen de medewerkers nog een eindejaarsuitkering. De SP vindt het een asociale beslissing om de financiële problemen af te schuiven op de medewerkers van het ziekenhuis, die dag in en dag uit voor de patiënten klaar staan.

Lees verder
28 november 2012

Zoetermeerder schrikt van omvang armoe in gemeente

Veel Zoetermeers zijn geschrokken van de omvang de armoe in hun gemeente. Dat bleek afgelopen zaterdag tijdens de actie van de SP om de bijna vierduizend in armoe opgroeiende Zoetermeerse kinderen Sinterklaas te laten vieren. Veel mensen gaven gehoor aan de oproep van de SP om speelgoed in te leveren bij de SP-kraam in het Stadshart. De opbrengst aan gebruikt en zelfs nieuw gekocht speelgoed was boven elke verwachting. De SP levert het ingezamelde speelgoed in bij de voedselbank. Die zorgt vervolgens voor verspreiding onder gezinnen.

Lees verder
20 november 2012

Kinderen van de rekening

In Zoetermeer groeien bijna vierduizend kinderen op in armoede. Voor deze kinderen geldt dat er niet dagelijks een gezonde maaltijd op tafel staat. Ook kunnen ze vaak niet meedoen met sport of uitjes. En ook Sinterklaas zal dit jaar weer ‘stilletjes aan hun huizen voorbijgaan’. De economische crisis en de daaruit voortgekomen bezuinigingen, hebben ervoor gezorgd dat deze kinderen letterlijk het kind van de rekening zijn geworden.

Lees verder
17 november 2012

Westhoek: Is aandacht vragen voor kinderen die opgroeien in armoede ongepast?

Fractievoorzitter Daniël Westhoek vraagt zich af of het ongepast is om aandacht te vragen voor kinderen die opgroeien in armoede. Hij zag op twitter een tweet voorbij komen van Wim Blansjaar, voorzitter van de winkeliersvereniging Stadshart, waarin hij stelt dat de SP ongepast gedrag vertoont tijdens een kinderfeest. De SP heeft tijdens de intocht van Sinterklaas middels een flyer aandacht gevraagd voor het feit dat er in Zoetermeer 3.754 kinderen opgroeien in armoede. Westhoek concludeert dat daar niets ongepast aan is.

Lees verder
8 november 2012

SP: Privatisering SBU kennelijk van de baan

De privatisering van de gemeentelijke afdeling Stadsbeheer Bureau Uitvoering (SBU) is kennelijk van de baan. Die conclusie trekt de SP na herhaalde lezing van de gemeentelijke begroting voor 2013. Daarin staat geen bezuiniging voor de privatisering ingeboekt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier