h

Nieuws uit 2009

7 juli 2009

Raad : Liever grootschalige commerciele activiteiten dan stadspark

De SP heeft gisteren met grote teleurstelling wederom tegen de ontwikkelingsplannen op het Kwadrant gestemd. De SP is vooral teleurgesteld in de collega-raadsleden die ondanks kritische noten er niets aan gelegen lieten om Leisure alle voorrang te geven ten kosten van de huidige gebruikers van het Kwadrant.

Lees verder
7 juli 2009

Opening nieuw SP partijpand

De Zoetermeerse SP afdeling heeft de afgelopen maanden flink geklust aan een pand aan de Stadhoudersring te Zoetermeer. En het resultaat mag er wezen. De SP afdeling Zoetermeer heeft weer een volwaardig partijpand, waar naast vergaderingen, vele discussie en thema-avonden georganiseerd kunnen worden.

Lees verder
3 juli 2009

Rapport Oosterheem gelanceerd

De SP-fractie heeft de afgelopen tijd geïnventariseerd hoe het gaat met de wijk Oosterheem. De SP wilde weten hoe het ervoor staat wat betreft veiligheid, voorzieningen, wijkbeleving, parkeren en andere zaken die bewoners belangrijk vinden in een wijk. 280 mensen hebben de enquete ingevuld en er zijn vele gesprekken gevoerd. De conclusies staan in een rapport dat de SP maandag aanbiedt aan het stadsbestuur

Lees verder
23 juni 2009

Kwadrant: risicovol en overdadig

In de commissie Ruimte op 22 juni j.l. is weer gesproken over het Kwadrant. Het college vroeg de commisie om accoord te gaan met de selectie van de ontwikkelaars en verder te mogen gaan. De SP vindt het plan slecht onderbouwd, risicovol en ongewenst.

Lees verder
23 juni 2009

Zoetermeer durft zich niet te branden aan circussen met wilde dieren

De gemeente Zoetermeer durft zich er niet aan te branden om circussen die wilde dieren meebrengen geen vergunning te verlenen. De SP had dit onderwerp op de agenda gezet nadat de zij een brief van de Dierenbescherming had ontvangen over de wantoestanden die zij in 2008 hebben geconstateerd bij de circussen die dat jaar in Zoetermeer stonden.

Lees verder
19 juni 2009

Eten prevaleert boven een zorgvuldige besluitvorming

Donderdag 18 juni 2009 vond het tweede deel van het voorjaarsdebat plaats. De hele dag zijn er goede debatten gevoerd over onder andere de economische crisis, sociale voorzieningen, zorg, participatie en groenvoorziening in de stad.

Lees verder

Pagina's

U bent hier