h

Nieuws uit 2009

11 mei 2009

Rapport: Thuis Goede Zorg

De resultaten van het onderzoek naar de situatie in de Zoetermeerse thuiszorg zijn verwerkt in het rapport Thuis Goede Zorg. Dit rapport is op maandag 11 mei 2009 overhandigd aan het college van B&W.

Lees verder
9 mei 2009

Veel onrust binnen thuiszorg Zoetermeer

De SP heeft onderzoek gedaan naar de huidige situatie in de Zoetermeerse thuiszorg. Het onderzoek is gehouden onder cliënten en thuiszorgmedewerkers. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in het rapport Thuis Goede Zorg. Er kan algemeen geconcludeerd worden dat er veel onrust heerst binnen de thuiszorg in Zoetermeer.

Lees verder
21 april 2009

Meer vragen over Eneco

Naar aanleiding van eerdere vragen heeft de SP vervolgvragen gesteld over de mogelijke verkoop van Eneco. De reden is de zeer slechte beantwoording van de originele vragen. Bovendien heeft de SP geconcludeerd dat de raad verkeerd is geïnformeerd door het college.

Lees verder
16 april 2009

Eindelijk besluit over Vijverhoek

In de commissie ruimte is een definitieve richting aangegeven hoe het nieuwe, opgeknapte winkelcentrum Vijverhoek er uit gaat zien. Daarmee wordt in een dossier van bijna vier jaar een belangrijke stap gezet naar realisatie.

Lees verder
6 april 2009

SP verbijsterd over steun aan Dutch Water Dreams

Op 19 maart ontving de SP-fractie een geheime memo van het college waarin werd medegedeeld dat Dutch Water Dreams een kwijtschelding van € 199.000,- krijgt aan nog te betalen erfpacht.

Lees verder
24 maart 2009

SP: Eindelijk echt aandacht voor duurzaam inkopen

Tijdens de raadscommissie Burger en Bestuur, 23 maart 2009, is de startnotitie 'duurzaam inkopen' besproken. De startnotitie is een opzet naar de uiteindelijke nota 'duurzaam inkopen'. Met de nota 'duurzaam inkopen' zal voor het eerst gemeentebreed producten duurzaam worden ingekocht. De SP vraagt al jaren aandacht voor een duurzaam inkoopbeleid. Hier werd tot op heden nauwelijks gehoor aan gegeven. Maar met de komst van de nota 'duurzaam inkopen' wordt het verzoek van de SP eindelijk uitgewerkt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier