h

Nieuws uit 2009

18 november 2009

Protest tegen valse berichtgeving college over Snowworld

De SP stuurt vandaag samen met de andere indieners van het wijzigingsvoorstel over de vierde baan van Snowworld een eis tot rectificatie van het persbericht dat het college gisteren de wereld heeft ingestuurd. Volgens de opstellers legt het college een zeer duidelijk en uitgebreid besproken besluit naast zich neer. In het persbericht stelt het college dat de gemeenteraad de vierde baan heeft goedgekeurd.

Lees verder
17 november 2009

Vierde baan Snowworld voorlopig van tafel

De gemeenteraad in Zoetermeer heeft in meerderheid een voorstel aangenomen om niet akkoord te gaan met het plan voor een vierde baan zoals Snowworld die gepresenteerd heeft. De SP was daar al langer geen voorstander van. Via een handtekeningenactie en door het debat te zoeken in de gemeenteraad heeft de partij stevig ingezet op het behoud van het natuurstergebied in het Buytenpark.

Lees verder
13 november 2009

Raad kiest voor bezuinigen, maar niet op zichzelf

Tijdens de behandeling van de begroting 2010-2013 van de gemeente Zoetermeer heeft de SP een voorstel ingediend om tot voorstellen te komen waarop de raad ook actief een bijdrage levert aan de bezuinigingen. In 2013 is er een structureel tekort van 6 miljoen euro. De SP vindt het dan niet meer dan normaal dat ook de raad zelf een steentje bijdraagt aan de bezuiniging.

Lees verder
10 november 2009

Wonen, werk en recreatie

Maandag 9 november 2009 is de behandeling van de begroting 2010-2013 van start gegaan. Alle politieke partijen hebben in hun eerste termijn de belangrijkste speerpunten uiteengezet. Overheersend is de economische crisis en de impact dat dit heeft op de begroting van de gemeente Zoetermeer. Voor de SP is het duidelijk, er wordt niet bezuinigd op sociale voorzieningen, zorg en onderwijs. Geïnvesteerd moet er worden in wonen, werk en recreatie.

Lees verder
30 oktober 2009

SP aanwezig in winkelcentrum Buytenwegh

Op zaterdag 31 oktober 2009 tussen 10:00 en 16:00 zal de SP aanwezig zijn in het winkelcentrum Buytenwegh. Daar zal zij actievoeren voor het behoud van het Buytenpark. Met de komst van de 4e baan van Snowworld gaat er weer een uniek stukje groen in Zoetermeer verloren. Het effect zal zijn dat beschermde diersoorten in de knel komen en de rust in het Buytenpark nog meer verstoord zal worden. De SP wil de groengebieden voor de toekomst veiligstellen.

Lees verder
28 oktober 2009

Schriftelijke vragen over koopzondagen

Begin september constateerde de SP dat supermarktketen C1000 in het winkelcentrum de Vlieger op zondag geopend is. In Nederland hebben wij een winkeltijdenwet die tegen strikte voorwaarden het open zijn van winkels op zondag regelt. In Zoetermeer hebben wij, buiten de 12 koopzondagen per jaar, geen extra bepalingen om op zondag geopend te zijn. De SP heeft naar aanleiding van deze constatering in september tijdens de raadscommissie Samenleving hierover vragen gesteld aan het college van B&W. Die gaven aan dat de betreffende winkelketen niet op zondag geopend mag zijn en dat zij de ondernemer hier op zullen wijzen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier