h

Nieuws uit 2009

10 januari 2009

Achterkamertjespolitiek om winkelcentrum Oosterheem

De SP moest via de media vernemen dat een delegatie van de VVD en de PvdA met de verantwoordelijke wethouders overleg heeft gehad over de situatie rondom het winkelcentrum Oosterheem. In februari 2009 zal er een mogelijk akkoord zijn over de bouw van dit winkelcentrum. Dit winkelcentrum had er al lang moeten zijn, maar om tal van redenen zitten de inwoners van de wijk Oosterheem nog steeds met een niet echt functioneel “nood” winkelcentrum. De SP heeft tijdens de behandeling van de begroting november vorig jaar harde woorden gesproken richting het college van B&W wat het winkelcentrum betreft. Veel informatie kreeg de SP toen niet. En nu constateert de SP dat er over dit onderwerp achterkamertjespolitiek wordt bedreven door verschillende coalitiepartijen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier