h

Nieuws uit 2022

11 december 2022

Een gezellige Kerst en Strijdbaar 2023!

Foto: Pixaby gratis foto

Foto: Wendy Kops
Lees verder
16 november 2022

Ondertussen in de gemeenteraad

Foto: Wendy Kops

Maandag 7 november heeft de gemeenteraad tijdens het najaarsdebat de hele dag gesproken over de begroting van de gemeente Zoetermeer. In het najaarsdebat zijn de plannen besproken voor het komende jaar en iedere raadsfractie heeft aangegeven wat belangrijk is voor Zoetermeer. Hiervoor dienen de fracties dan moties en amendementen in om de plannen nog bij te stellen. De SP heeft 11 moties ingediend op een totaal van 78. Deze worden dan door het college, met ondersteuning van ambtenaren, voorzien van een advies. Aan het eind van het debat - rond middernacht - nam de raad besluiten. Over 56 moties is uiteindelijk gestemd, waarvan er 25 zijn aangenomen. Over 4 moties moet binnenkort opnieuw gesproken worden aangezien het aantal voor- en tegenstanders gelijk was (19 - 19). Er zijn 18 moties ingetrokken. Van de SP-moties zijn er uiteindelijk 2 aangenomen, waarvan er een is gewijzigd en gezamenlijk met de LHN is ingediend. Het ging daarbij om de moties met de titels ‘Inzet, thuis in de wijk’ en ‘doorstroming op de woningmarkt bevorderen’. Aan het slot van de vergadering is ook het begrotingsplan 2023-2026 in stemming gebracht. Ondanks het feit dat er die dag veel tegengeluiden waren te horen werd de begroting toch aangenomen, waarbij de SP als enige partij tegen deze begroting heeft gestemd. Wilt u alle moties lezen, klik op de link en ga dan naar het einde van de agenda van de recente vergaderingen.

Lees verder
11 november 2022

Actie voor verlaging energierekening en nationaliseren van de energie.

Foto: SP landelijk

Foto: SP landelijk
Lees verder
29 oktober 2022

TK lid Sandra Beckerman met Zoetermeerse huurders Vestia in actie.

Foto: Annemiek Kamphuis

Torenhoge huren maar achterstallig onderhoud, schimmel en lekkages: de wooncrisis nam de afgelopen jaren een schrijnende vorm
aan voor veel huurders van Vestia. De woningcorporatie had financiële problemen door financieel mismanagement en daardoor ontstonden grote problemen in de huizen. Daar moet volgens de SP, die al jarenlang met groepen huurders in contact is om de woningen te verbeteren, nu echt een eind aan komen.

Lees verder
21 oktober 2022

Hoop voor onze enige stadsmuseum!

Foto: Annemiek Kamphuis

Goed nieuws voor onze stads museum! Een referendum over de stopzetting van de subsidie aan museum De Voorde is een stap dichterbij. Binnen de komende 6 weken dient het verzoek om een referendum met in totaal ongeveer 4700 of 4800 handtekeningen te worden ondersteund. De link; https://www.zoetermeer.nl/form/referendum-definitief-verzoek/referendum-0

Lees verder
14 oktober 2022

Teken ook voor zeggenschap over onze energie! #volkspetitie.

Foto: Annemiek Kamphuis

Eind 2019 verpatste gemeente Zoetermeer onze aandelen van Eneco en zeggenschap over onze energie aan het Japanse bedrijf Mitsubitsi.

Lees verder

Pagina's

U bent hier