h

Nieuws uit 2009

23 maart 2009

Fractievoorzitter rijdt Joop Zoetemelk Classic

Fractievoorzitter Daniël Westhoek heeft zaterdag 21 maart 2009 samen met het landelijk SP Wielerteam deelgenomen aan de wielerronde Joop Zoetemelk Classic. De Joop Zoetemelk Classic is de amateurwielerronde van de Ronde van het Groene Hart. De ronde ging dwars door het Groene Hart van de Randstad.

Lees verder
18 maart 2009

Wethouder onderneemt weinig actie om situatie thuiszorg te verbeteren

De SP heeft tijdens de raadsvergadering van 16 maart 2009 mondelinge vragen gesteld aan het college van B&W over de wederom schrijnende situatie in de thuiszorg. Uit de beantwoording van de mondelinge vragen blijkt dat er weinig actie wordt ondernomen door het college van B&W. De SP is nog geen week bezig met het onderzoek naar de huidige situatie in de thuiszorg en moet nu al concluderen dat de problemen van een jaar geleden zich lijken te herhalen. Cliënten die al enige tijd geen hulp ontvangen of steeds wisselende hulpen krijgen. Thuiszorgmedewerkers lopen tegen problemen aan als een chaotische planning van het werk en in enkele gevallen blijken zij al enige tijd geen salaris te hebben ontvangen.

Lees verder
15 maart 2009

Zoetermeer, doe ENECO niet in de verkoop

De SP-fractie in de gemeenteraad van Zoetermeer is ontstemt over de beantwoording van schriftelijke vragen over het publieke aandeelhouderschap van Zoetermeer in het energiebedrijf ENECO. Het college heeft in antwoord laten weten voorstander te zijn van de verkoop van de Zoetermeerse aandelen in het Eneco energiebedrijf en reeds via de aandeelhoudersvergadering steun te hebben gegeven aan een onderzoek door een bank naar de optie van verkoop. Dit heeft het college gedaan zonder debat en besluitvorming in de gemeenteraad. Het college beantwoordt onze vragen over de maatschappelijke consequenties van zijn politieke keuze om ENECO in de verkoop te doen onvoldoende.

Lees verder
11 maart 2009

SP stelt vragen over wantoestanden in circussen

Onlangs ontving de gemeenteraad een brief van de Dierenbescherming over de twee circussen die Zoetermeer in 2008 hebben aangedaan. De afdelingsinspecteurs van de Dierenbescherming hebben beide circussen meerdere malen bezocht en daarbij een reeks van wantoestanden geconstateerd. De dieren waren voornamelijk opgesloten in de transportwagens waar zij weinig beweging hadden, ervoeren onaangename temperaturen en vertoonde tekenen van stress.

Lees verder
9 maart 2009

Wisselende ervaringen met de thuiszorg

Zaterdag 7 maart 2009 heeft de SP met een kraam in het Stadshart gestaan. Dit was de start van een maand durend onderzoek naar de huidige situatie in de thuiszorg in Zoetermeer. Per 1 januari 2009 zijn er nieuwe contracten met zorgaanbieders afgesloten. Er zijn zorgaanbieders verdwenen en er zijn nieuwe zorgaanbieders bijgekomen. Wat heeft dit voor effect gehad op de cliënten en thuiszorgmedewerkers? En hoe gaat het nu in het algemeen binnen de thuiszorg? Vragen waar de SP graag antwoord op wil hebben.

Lees verder
4 maart 2009

Hoe gaat het in de thuiszorg?

Op deze vraag wil de fractie van de SP de komende maand een antwoord geven. Dit zal zij doen door enquêtes af te nemen bij cliënten, thuiszorgmedewerkers, thuiszorginstellingen en overige aan de thuiszorg gebonden organisaties. Aanleiding hiervoor zijn de nieuwe aanbestedingen in de thuiszorg eind 2008.

Lees verder

Pagina's

U bent hier