h

Nieuws uit 2010

2 december 2010

SP wil volkstuinencomplex Seghwaert op de huidige locatie handhaven

De SP heeft woensdagavond tijdens de commissievergadering ruimte gepleit voor het handhaven van het volkstuinencomplex Seghwaert op de huidige locatie. Het College van B&W wil het volkstuinencomplex verplaatsen naar het Buytenpark om een aantal gebieden in en om het Van Tuyllpark (Kwadrant) te herontwikkelen om daar onder andere leisure te laten gedijen. Wederom moet er groen verdwijnen voor de leisure-ambities van het College.

Lees verder
1 december 2010

Directie Vierstroom ontvangt zwartboek verpleegzorg

Op 1 december 2010 heeft de SP samen met het actiecomité stil verdriet een zwartboek overhandigd aan de directie van de Vierstroom. Dit vond plaats bij het nieuwe verpleegtehuis Vivaldi. In het zwartboek staan ervaringen die de afgelopen maanden zijn verzameld met betrekking tot de verpleegzorg. De misstanden die zijn geconstateerd bij het oude Monteverdi mogen niet meer voorkomen bij Vivaldi, dat was de boodschap van de aanwezigen.

Lees verder
14 november 2010

Kwaliteit zorg Monteverdi staat zwaar onder druk

De conclusie van het inspectierapport van de inspectie voor de gezondheidszorg liegt er niet om. De kwaliteit van de zorg bij Monteverdi staat zwaar onder druk. Recentelijk kwam de inspectie voor de gezondheidszorg ook al met een inspectierapport over de medicatieveiligheid bij Monteverdi. Hier scoorde Monteverdi op 8 van de 13 onderzochte punten een hoog risico. In het recentere inspectierapport scoort Monteverdi op maar liefst 12 van de 16 onderzochte punten een hoog risico en zelfs op 2 van de 16 onderzochte punten een zeer hoog risico. Ondanks dat de SP ook van dit rapport zeer schrikt verbaast het de SP ook niets.

Lees verder
13 november 2010

Geen sluiting VTC's dankzij SP

Eind augustus heeft de SP samen met de vrijwilligers van de VTC's actie gevoerd voor het behoud van de drie locaties van de VTC's. Er deden toen geruchten de ronde dat mogelijk twee van de drie locaties van de VTC's gesloten zouden worden vanwege bezuinigingen. De behandeling van de begroting is inmiddels achter de rug en daarin is niet opgenomen dat er locaties van de VTC gesloten zullen gaan worden.

Lees verder
25 oktober 2010

SP zeer geschrokken van inspectierapport Monteverdi

Op 19 augustus 2010 heeft de inspectie voor de gezondheidszorg een inspectiebezoek gebracht aan het verpleegtehuis Monteverdi. Het verpleegtehuis is in het kader van medicatieveiligheid onderzocht op 13 punten. Op maar liefst 8 van de 13 punten scoort Monteverdi een hoog risico. Op 26 maart 2009 heeft de inspectie ook al een onderzoek gedaan bij Monteverdi. Ook toen scoorde het verpleegtehuis een hoog risico op het gebied van veiligheid. De SP is zeer geschrokken van deze conclusie van de inspectie voor de gezondheidszorg.

Lees verder
15 september 2010

Stil verdriet in Zoetermeer

Onder deze naam verzamelt de SP Zoetermeer samen met enkele betrokkenen ervaringen met de verpleegzorg in Zoetermeer. Uit een eerder door de SP gehouden 'meldpunt zorg' is gebleken dat er nogal wat mis is met de verpleegzorg in Zoetermeer. De SP wil graag meer ervaringen, positief en negatief, van mensen met de verpleegzorg in Zoetermeer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier