h

Camera's in het Stadshart?

29 januari 2009

Camera's in het Stadshart?

Juli 2008 stond er op de website van het AD een artikel over een particulier beveiligingsbedrijf dat door middel van 112 camera's toezicht zou houden op het Stadshart. De SP was toen zeer verbaasd dit te lezen. Tijdens de behandeling van de begroting van de gemeente Zoetermeer, november 2008, heeft de SP aan het college van B&W gevraagd wat er van het artikel waar is. Het college van B&W heeft toen aangegeven van niets te weten en gaven aan dat het artikel niet op waarheid is berust.

Tot grote verbazing van de SP staat er deze week op de website wederom een artikel met bijna dezelfde strekking op de website van het AD. Dit kan bijna geen toeval zijn en is voor de SP aanleiding tot het stellen van schriftelijke vragen aan het college van B&W. De SP is benieuwd of er daadwerkelijk camera's in het Stadshart hangen. Als dat niet het geval blijkt te zijn dan vraag de SP zich af waar dit artikel dan wederom op gebaseerd is. Is het college van B&W soms in gesprek met particulieren bedrijven voor cameratoezicht in het Stadshart?

Daniël WesthoekDaniël Westhoek: “Als je voor een tweede keer in korte tijd zo'n artikel leest dan wil je toch weten waar men dit op baseert. Je gaat niet voor een tweede keer een artikel schrijven dat niet op de waarheid is gebaseerd. Ik heb er een 'waar rook is is vuur' gevoel bij. Is het college van B&W toevallig in gesprek met particulieren bedrijven om mogelijk cameratoezicht toe te passen in het Stadscentrum? Hoewel ik niet de indruk heb dat het college van B&W de intentie heeft om cameratoezicht in te voeren in het Stadscentrum wil ik nu wel eens weten waarom er nu al weer een artikel verschijnt met een dergelijke strekking.”

Als er al cameratoezicht wordt toegepast in het Stadscentrum, waarvoor de SP nog geen enkele aanleiding ziet, dan zou dit ten alle tijden een taak van de politie moeten zijn. De inzet van camera's is een zwaar middel. Het tast de privacy van de burgers aan en daar moet zeer voorzichtig mee om worden gegaan. Daarnaast moet het een duidelijke aanvulling zijn op het al bestaande politiewerk. Het is daarom niet wenselijk om een particulier bedrijf deze dienst uit te laten voeren. Op een particulier bedrijf wordt geen toezicht gehouden. Dus wat men met de beelden doet valt niet te controleren. De SP zal daarom nooit instemmen met particulieren initiatieven op dit gebied.

U bent hier