h

Nieuws uit 2013

23 december 2013

Stand van zaken verbetering RandstadRail

In juli 2013 heeft de gemeente een lijst met verbeterpunten omtrent de randstadrail aan het Stadsgewest Haaglanden gestuurd. Reden is dat de huidige afspraak dat HTM het vervoer op de lijn uitvoert afloopt in 2016. Wil de HTM het vervoer mogen blijven uitvoeren moet er het nodige gebeuren. Bijna een half jaar na de brief is er nog niet veel verbeterd. Zo zijn de perrons nog steeds erg vuil en voertuigen overvol. Reden voor de SP om schriftelijke vragen te stellen aan het college om te vragen wat er na de brief van juli 2013 verbeterd is aan de dienstverlening.

Lees verder
19 december 2013

College omarmt plan SP voor ontsluiting verkeer Nutricia

Het college heeft besloten dat zij het in- en uitvoegend verkeer van Nutricia wil gaan ontsluiten via de Rokkeveenseweg. Hiermee worden de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan ontzien van vrachtverkeer en zal de verkeersveiligheid aanzienlijk toenemen. Het idee om het vrachtverkeer van Nutricia via de Rokkeveensweg te ontsluiten heeft de SP sinds 2004 al meerdere malen voorgesteld. De SP is dan ook blij dat het college werk gaat maken van dit plan.

Lees verder
18 december 2013

SP: Bomenkap Seghwaert gelukkig van de baan

Woensdag werd bekend dat het college van de massale bomenkap in de wijk Seghwaert afziet. De wijk is daarmee massale kaalslag van het groen bespaard gebleven. Het massale protest van de wijkbewoners heeft bewezen dat bezwaar maken wel degelijk werkt. De SP is blij dat Seghwaert haar groene karakter behoud.

Lees verder
17 december 2013

SP boycot besluitvorming rondom Snowworld

Maandag 16 december werd er gestemd over de uitbreiding van Snowworld. Omdat het voorstel niet onderbouwd was en er geen gelegenheid werd gegeven voor een goede, inhoudelijke voorbereiding heeft de fractie van de SP de raadzaal verlaten. 

Lees verder
5 december 2013

SP ondersteunt 'Donate a Gift'

De SP ondersteunt het initiatief van Zoetermeer Cares om speelgoed in te zamelen voor kinderen die op moeten groeien in armoede. Vorig jaar nog heeft de SP een soortgelijke actie gehouden, maar toen verzamelde de SP voor Sinterklaas speelgoed in voor kinderen die opgroeien in armoede. En helaas is het aantal kinderen dat in Zoetermeer opgroeit in armoede ook dit jaar weer gestegen. Dus reden te meer om hieraan aandacht te besteden.

Lees verder
3 december 2013

SP bedankt voor raadsuitje

Op 17 december zal de gemeenteraad, als afsluiting van de bestuursperiode van vier jaar, een uitje maken. De SP heeft bedankt voor het uitje. Als de SP terugkijkt op de afgelopen vier jaar dan heeft deze periode in het teken gestaan van bezuinigingen. En in tijden van bezuinigingen past het dan volgens de SP ook niet om als raad een uitje te ondernemen. Ook de raad zou dan een pas op de plaats moeten maken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier