h

Nieuws uit 2008

27 november 2008

Culturele As en Stadsmuseum aanwinst voor de stad

De SP stemt in met het definitief ontwerp van de culturele as en de visie op het Stadsmuseum plus. Met deze investeringen zal in de toekomst de buurt rond de Dobbe en nieuw en levendig gebied worden waar veel te doen is. Bovendien kan met het nieuwe stadsmuseum en het filmhuis veel (culturele) activiteiten ondernomen worden. De SP heeft aangegeven dat beide plannen slechts onder voorwaarde van een solide financiele planning kunnen aanvangen.

Lees verder
13 november 2008

Liftend meer sociale zekerheid in Zoetermeer

Donderdag 13 november 2008 heeft het vervolg van de bespreking van de begroting 2009-2012 plaatsgevonden. Daar waar de start van dit debat afgelopen maandag vrij “soft” was, daar was er donderdag veel discussie en debat. En hier en daar zelfs enige oproer tussen colegepartijen en wethouders. De SP kan zeer tevreden terugkijken op de behandeling van de begroting. Drie van de uiteindelijk vier ingediende voorstellen van de SP konden op een meerderheid van de gemeenteraad rekenen.

Lees verder
12 november 2008

SP ziet eerdere voorstellen terug tijdens begrotingsdebat

De SP is tevreden met de voorstellen die de gemeenteraad heeft ingediend tijdens de eerste termijn van de behandeling van de begroting 2009-2012. In de voorstellen van andere partijen herkent de SP oude voorstellen die zij in voorgaande begrotingsdebatten heeft ingediend.

Lees verder
11 november 2008

Banenzwemmers uiteindelijk toch gecompenseerd

De SP heeft naar aanleiding van de constatering dat het banenzwemmen met een kwartier verkort is schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Een kwartier minder zwemmen op twee uur is een verhoging van het tarief van maar liefst 12,5%. Uit antwoord van het college van B&W bleek dat de SP niet serieus genomen wordt door het college van B&W en dat de SP maar wat aan het zeuren is. Het college van B&W geeft aan geen klachten te hebben ontvangen en is ook niet van plan de abonnementhouders te compenseren.

Lees verder
10 november 2008

Ambitieloos college van B&W

Vanavond heeft de eerste termijn van de raad plaatsgevonden. In deze termijn hebben alle partijen de gelegenheid gekregen hun algemene beschouwingen uit te spreken over de begroting 2009-2012. De begroting van 2009 betreft maar liefst 393 miljoen euro. Een bedrag dat volgens de SP volledig ten gunste moet komen van alle inwoners van Zoetermeer. Met de begroting voor 2009 spreekt het college van B&W niet veel ambitie uit. Met deze insteek heeft de SP haar eerste termijn ingezet.

Lees verder
3 november 2008

'Na het zuur komt het zoet'

Tot vervelens toe heeft de minister-president deze belofte uitgesproken. Niet alleen zorg en onderwijs zouden op orde worden gebracht, ook de koopkracht van de mensen zou erop vooruit gaan. Maar veel mensen klagen over het uitblijven van het ‘zoet’. Zij zeggen: “We houden elke maand een week over, die we niet kunnen betalen”. De SP Zoetermeer heeft zaterdag 1 november 2008 aan het winkelend publiek van Zoetermeer gevraagd hoe het de afgelopen jaren met hun koopkracht is gesteld. Daarnaast is de vraag gesteld wat men vindt van het beleid van het Kabinet Balkenende IV en wat men vindt van de stelling dat inkomensverschillen kleiner moeten worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier