h

Nieuws uit 2006

21 december 2006

SP pleit voor behoud gratis vervangend vervoer

Tijdens de raadsvergadering van de raadscommissie Ruimte op 20 december 2006 heeft Ewout den Heijer gepleit voor behoud van gratis vervangend vervoer. Duidelijk is voor de fractie dat RandstadRail de komende tijd nog niet zal gaan rijden. De reizigers zullen dus nog gedurende een langere periode gebruik moeten maken van het vervangend vervoer.

Lees verder
21 december 2006

Zoetermeer heeft minst groen collegeprogramma

Tijdens de raadscommissie Ruimte op 20 december 2006 is door de Zuid-Hollandse Milieufederatie aan het College van B&W een schilderij uitgereikt, omdat Zoetermeer het laagste heeft gescoord op een onderzoek naar het collegeprogramma van 12 gemeenten. Het schilderij moet dienen als motivatie om hier iets aan te doen. Daarom is het een schilderij van een struisvogel. "Steek je kop niet in het zand" werd het College van B&W meegegeven.

Lees verder
20 december 2006

SP stelt schriftelijke vragen inzake gladheidsbestrijding

De fractie van de Socialistische Partij heeft schriftelijke vragen ingediend inzake de gladheidsbestrijding in Zoetermeer. Uit navraag blijkt dat alleen op doordeweekse dagen doorgaande fietspaden begaanbaar worden gehouden. In het weekeind worden doorgaande fietspaden niet meegenomen in de gladheidsbestrijding. De reden die de gemeente hiervoor geeft is dat fietspaden voor scholieren begaanbaar moeten zijn. Hierdoor biedt de gemeente Zoetermeer in het weekeind de inwoners geen veilige fietspaden aan. Zeker op zaterdag zouden doorgaande fietspaden ook begaanbaar moeten zijn, zodat inwoners bijvoorbeeld veilig op de fiets naar de stad kunnen gaan.

Lees verder
15 december 2006

SP zaterdag aanwezig op het Stadhuisplein

Zaterdag 16 december 2006 zal de SP tussen 10:30 en 15:30 aanwezig zijn op het Stadhuisplein. En wij staan daar boven op het onderwerp van die dag. De SP zal namelijk middels een enquête aan de inwoners vragen wat zij van het Stadhuisplein vinden en vooral wat er met het plein moet gebeuren.

Lees verder
12 december 2006

Sloop Pelgrimshoeve gaat door

De Lactohoeve, beter bekend als de Pelgrimshoeve, gaat gesloopt worden. Dat is de uitkomst van het debat gisteren in de gemeenteraad. De SP heeft samen met Groenlinks en Leefbaar Zoetermeer dit nog proberen te voorkomen, maar kon niet rekenen op voldoende steun.

Lees verder
12 december 2006

Tarieven recreatiezwemmen tijdelijk niet verhoogd

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2007 is er een motie van de SP aangenomen die het College van B&W opdraagd onderzoek te doen naar de tarieven voor het recreatiezwemmen in Zoetermeer. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 december 2006 werden de tarieven voor onder andere het recreatiezwemmen vastgesteld. Het bleek dat de tarieven voor het recreatiezwemmen zijn verhoogd. Deze constatering vond de SP niet leuk, zeker met de motie van het begrotingsdebat in het achterhoofd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier