h

Nieuws uit 2009

16 juni 2009

SP: Veranderende tijden vragen om nieuwe maatregelen

Op maandag 15 juni 2009 heeft de eerste termijn van het voorjaarsdebat 2009 plaatsgevonden. Alle fracties hebben hier hun eerste termijn uitgesproken welke koers zij op willen met Zoetermeer. De SP heeft de crisis aangepakt om te wijzen op de creatieviteit van zowel het college van B&W als de raad. De crisis, veroorzaakt door het neoliberaal kapitalisme, vraagt nu eenmaal om nieuwe, soms verregaande maatregelen. Wat de SP betreft is het nu niet de tijd van stilstaan, maar de tijd van doorpakken op een juiste manier. Weg van de jaren van het grote geld, liberalisering en vermarkting. Terug naar die van het lokaal rentmeesterschap, waar alle mensen in de maatschappij mee tellen.

Lees verder
4 juni 2009

Resultatendebat: College is tevreden, SP niet

Op donderdag 4 juni 2009 vond het jaarlijkse resultatendebat plaats. Het moment waarop het college van B&W verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. Het college van B&W is tevreden, dat blijkt ook wel uit de jaarstukken. Nagenoeg alle doelstellingen zijn deels of volledig gehaald. De SP is minder tevreden. Op terreinen als sociale voorzieningen, zorg en huisvesting heeft het college van B&W vorige jaar onvoldoende bereikt.

Lees verder
2 juni 2009

Vervangende hulp tijdens vakantieperiode

Vorig jaar bleek dat zorgaanbieders hun cliënten geen vervangende hulp konden garanderen. Dit heeft geresulteerd in cliënten die soms enkele weken zonder hulp hebben gezeten. Uit het recentelijk uitgebrachte rapport thuis goede zorg van de SP blijkt vervanging van thuiszorgpersoneel nog steeds een probleem te zijn. De SP wil van het college van b&W weten of zij kan garanderen dat dit jaar geen enkele cliënt zonder hulp zit omdat er geen vervangende hulp beschikbaar is.

Lees verder
28 mei 2009

SP: Zoetermeer wil minder Brussel

Op 4 juni 2009 vinden de Europese verkiezingen plaats. De SP zal aanstaande zaterdag 30 mei in het Stadshart voorbijgangers informeren over de standpunten van de SP. Het uitgangspunt is Zoetermeer wil minder Brussel!

Lees verder
21 mei 2009

Dorp: Geen knip, maar alternatief

In Commissie Ruimte van woensdagavond is besloten om geen knip door te voeren bij de Delfsewallen in Dorp. Het college kwam met een alternatief om de Dorpstraat beter aan elkaar te verbinden. Dat zal uitgevoerd worden door enkele grote ingrepen.

Lees verder
20 mei 2009

Zoetermeer wil minder Brussel

Op 4 juni 2009 vinden de Europese verkiezingen plaats. De SP zal aanstaande zaterdag in het Stadshart voorbijgangers informeren over de standpunten van de SP. Het uitgangspunt is Zoetermeer wil minder Brussel!

Lees verder

Pagina's

U bent hier