h

Nieuws uit 2009

1 oktober 2009

Steun voor hoorzitting Snowworld

Na een lange commissievergadering Ruimte woensdag heeft de SP ingestemd met een hoorzitting over de vierde baan van Snowworld. De SP stemt niet in met de vierde baan Snowworld en de visie Buytenpark zoals die zijn voorgesteld door het college.

Lees verder
16 september 2009

Handtekeningenactie voor behoud Buytenpark

De SP gaat vanaf zaterdag 19 september een maand lang handtekeningen ophalen voor behoud van het Buytenpark. Het college van B&W is van plan toestemming te verlenen voor de bouw van een enorme vierde baan voor Snowworld in het Buytenpark. Het effect zal zijn dat beschermde diersoorten in de knel komen en de rust in het Buytenpark nog meer verstoord zal worden. De SP wil de groengebieden voor de toekomst veiligstellen.

Lees verder
14 september 2009

Schriftelijke vragen over inspraak tijdens reces

De SP stelt schriftelijke vragen over de wijze waarop het college stukken in de inspraak doet tijdens de vakantieperiodes, het zogenoemde reces. Na eerdere incidenten in andere recesperiodes heeft het college toegezegd inspraak zo veel mogelijk buiten deze periodes te houden. De SP constateert echter dat ook tijdens afgelopen zomervakantie een aantal niet-urgente zaken toch de inspraak in gegaan zijn.

Lees verder
10 september 2009

SP niet blij met wederom onrust thuiszorg

Het lijkt een jaarlijkse herhaling te gaan worden. Terug van het zomerreces en de problemen in de thuiszorg spelen weer op. Net als vorig jaar en het jaar daar voor zijn er weer problemen binnen de thuiszorg Zoetermeer. Dit keer is het de Vierstroom Zorgring die genoodzaakt is te reorganiseren om financieel gezond te blijven. Hierbij worden gedwongen ontslagen niet uitgesloten.

Lees verder
9 september 2009

SP niet in vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Tijdens de extra ingelaste raadsvergadering op maandag 7 september 2009 heeft de SP tegen het voorstel gestemd om een vertrouwenscommissie voor de herbenoeming burgemeester in te stellen. De vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester zou moeten bestaan uit alle fractievoorzitters en bereid een eventuele herbenoeming van de burgemeester voor. Nadat een meerderheid van de partijen heeft ingestemd met het voorstel heeft de SP te kennen gegeven geen zitting te nemen in de vertrouwenscommissie.

Lees verder
14 juli 2009

SP partijpand officieel geopend

Na enkele maanden flink klussen in een pand aan de Stadhoudersring 12A te Zoetermeer vond op zaterdag 11 juli 2009 de officiële opening plaats van het partijpand van de SP afdeling Zoetermeer. Zowel leden als niet leden waren van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe onderkomen van de SP afdeling Zoetermeer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier