h

Algemeen meldpunt

De SP Zoetermeer heeft een algemeen meldpunt voor haar inwoners geopend. Via dit meldpunt kunnen zaken die het algemeen belang betreffen worden gemeld.

Allemaal een beetje raadslid zou je kunnen zeggen net als vroeger bij de oude Grieken een directe democratie bestond; dat kan natuurlijk niet meer want bij 125.000 inwoners wordt dat dan wat krapjes in de raadzaal maar op deze manier kunnen Zoetermeerse burgers wel een beetje mee participeren over zaken die hun ongenoegen hebben opgeroepen. Zaken die regelrecht te maken hebben met het bestuur in onze stad. Te denken valt dan aan verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, dienstverlening, woon-aangelegenheden (zoals renovatie, sloop etc.), veiligheid op straat, kortom te veel om op te noemen maar last but not least ook de manier waarop het (gemeente)bestuur met haar burgers communiceert.

Onze Hulpdienst gaat deze meldingen zorgvuldig inventariseren en indien blijkt dat de klacht o.i. terecht is gaan wij actie ondernemen. Daarvoor staan ons diverse middelen ter beschikking (b.v. het voeren van (straat)actie, inschakelen van de media, opheldering vragen bij het gemeentebestuur etc.

Het moeten dus wel zaken betreffen die het algemeen belang raken. Dus geen zaken van persoonlijke aard; Voor dit laatste kunt u terecht bij de Hulpdienst van de SP, die daarvoor speciaal is georganiseerd.

Wat wij ook erg belangrijk vinden is terugkoppeling. Zodra wij uw klacht of ongenoegen over een bepaalde zaak hebben ontvangen koppelen wij die graag aan u terug. Wij willen namelijk niet de indruk wekken dat er met u klacht of ongenoegen niets is gedaan. U krijgt van ons te horen welke actie wij hebben ondernomen en over eventuele te nemen vervolgacties. 

Het betreft hier geen verkiezingsstunt. Ook na de verkiezingen zullen wij ons hiervoor blijvend inzetten. Wij zijn per slot van rekening een actiepartij. Wij vonden het daarom beter geen aparte meldpunten in te stellen maar alle vragen, klachten etc. via één meldpunt te centraliseren.

 
1 Start 2 Voltooid
Mogen wij uw inbreng eventueel anoniem in de raad inbrengen?
Geef hier aan of u op de hoogte wilt worden gehouden van de afhandeling van uw melding.
Geef hier aan of u op de hoogte wilt worden gehouden van nieuws van de SP afdeling Zoetermeer.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier