h

Nieuws uit 2010

2 september 2010

SP hoopt alsnog op antwoord via schriftelijke vragen

Tijdens de raadscommissie samenleving van dinsdag 31 augustus 2010 heeft de SP in de rondvraag de vraag gesteld hoe het college van B&W omgaat met de opslag en het uitlenen van dossiers. Aanleiding van deze vraag is het feit dat bij het opvragen van het dossier 'referendum Keerpunt' bleek dat het dossier in 2000 is uitgeleend aan een extern bedrijf en nooit is teruggekomen. Echter vond het college van B&W het niet nodig om de SP antwoord te geven. Wel vond wethouder Haan het nodig om later op de avond nog een grapje te maken over het misschien niet meer in het bezit hebben van een dossier.

Lees verder
1 september 2010

Commissie durft debat VTC's niet aan

Na een succesvolle actie voor het behoud van de VTC door het actiecomité op zaterdag 28 augustus zou de raadscommissie samenleving spreken over de geruchten dat mogelijk twee van de drie VTC's zullen sluiten. Na het betoog van de SP over het belang van de VTC's was het woord aan de andere partijen. Echter bleef een debat uit. De meeste partijen, en met name de coalitiepartijen, spraken zich niet uit voor of tegen sluiting van locaties van de VTC.

Lees verder
28 augustus 2010

Wederom goede samenwerking VTC en SP

In juni 2007 stonden de VTC's (bouwspeelplaatsen) onder druk. Wegens achterstallig onderhoud moest er bezuinigd gaan worden op de VTC's. Door een geslaagde actie kregen de vrijwilligers van de VTC van de toen verantwoordelijk wethouder Muijzers (PvdA) de toezegging dat de VTC's niet zullen sluiten en dat het niveau van de VTC's gelijk zal blijven. Nu, ruim drie jaar later, wil het college van B&W alsnog twee van de drie VTC's gaan sluiten. Toen de vrijwilligers de SP hiervan op de hoogte bracht was de samenwerking snel weer een feit.

Lees verder
20 juli 2010

Schriftelijke vragen Floriadepark

Al enige jaren hanteert de gemeente Zoetermeer collectieve maatregelen om misdragingen van individuen aan te pakken. Onlangs bereikte dit beleid een nieuw dieptepunt toen de burgemeester een avondklok instelde voor het Floriadepark.

Lees verder
15 juli 2010

Schriftelijke vragen over verspreiding Gouden Gids

Jaarlijks worden er in Zoetermeer meer dan 50.000 telefoongidsen verspreid. Hiervoor is een ongekend grote hoeveelheid papier nodig, terwijl onderzoek uitwijst dat maarliefst 30% van de gidsen onmiddellijk weer weggegooid wordt. Diverse inwoners van Zoetermeer hebben aangegeven al dan niet naar aanleiding van de uitzendig van het Vara televisieprogramma Kassa van 3 april 2010 gebruik te hebben gemaakt van de opt-outmogelijkheid. Zij hebben de gids toch ontvangen. Ook huishoudens met een nee-nee-sticker hebben de gids ontvangen, terwijl de gids als reclamedrukwerk of op z’n best als huis-aan-huispublicatie gezien kan worden. De SP constateert dat ondanks de zelfregulering van de Telefoongids B.V. talloze ongewenste gidsen zijn verspreid en dat deze zelfregulering niet naar behoren werkt. Naar aanleiding hiervan heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
13 juli 2010

SP houdt actie bij TNT Post

De SP Zoetermeer heeft op maandag 12 juli en dinsdag 13 juli samen met SP – Tweede Kamerlid Sharon Gersthuizen een picket-actie gehouden bij de vestiging van TNT Post aan de Stephonsstraat. Met deze actie, Red de Postbode! komt de SP in verzet tegen het plan om 15.000 mensen bij TNT te ontslaan en werknemers tegen stukloon te laten werken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier