h

Nieuws uit 2010

4 maart 2010

Formateur stelt eerste reactie op verkiezingsuitslag uit

In de oorspronkelijke planning was het de bedoeling dat alle lijsttrekkers op donderdag 4 maart om 20:00 een officiële eerste reactie zouden geven op de verkiezingsuitslag. De formateur (lijsttrekker van de grootste partij, Patrick van Domburg (VVD)) heeft echter besloten om dit niet donderdag 4 maart om 20:00 te laten plaatsvinden, maar pas op vrijdag 5 maart om 14:00. Voor de SP een onbegrijpelijke keuze

Lees verder
4 maart 2010

Het kan nog steeds: prettig leven in een sociaal en groen Zoetermeer

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft helaas tot verlies geleid voor de SP. De SP daalde met twee zetels van vijf naar drie. Deels zal de oorzaak bij onszelf gezocht moeten worden. Maar ook de opkomst van meer lokale partijen, de landelijke trend en de lage opkomst zijn van invloed op de uiteindelijke uitslag. De opkomst in Zoetermeer bedraagt 50,6%. Een hele nipte meerderheid van de stemgerechtigden heeft haar stem uitgebracht. Een bedroevend laag mandaat van de inwoners voor de gemeenteraad.

Lees verder
2 maart 2010

Quickscan OV-Chipkaart in Zoetermeer

De OV-Chipkaart is met de landelijke invoer nu ook beschikbaar geworden in Zoetermeer de afgelopen maand. Dat was voor de SP-fractie de aanleiding om een snel onderzoek te houden hoe de invoer verloopt, wat de aandachtspunten zijn en natuurlijk of de landelijke conclusie dat de OV-Chip duurder is dan strippenkaart ook geldt voor Zoetermeer

Lees verder
26 februari 2010

Vragen over Mosquito's in Zoetermeer

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over Mosquito's in Zoetermeer. Mosquito's zijn kastjes die een irritante hoge zoemtoon uitzenden die in theorie alleen jongeren kunnen horen. Het idee is dat jongeren door dit geluid op een volume van ruim 90 Decibel weggejaagd worden. De SP heeft geconstateerd dat er op de Maria Montesorrilaan een dergelijk kastje is gemonteerd en wil van de gemeente weten hoe zij dit kunnen rijmen met goed jongerenbeleid en voorkomen van geluidsoverlast.

Lees verder
9 februari 2010

Wethouder reageert emotioneel op betoog SP

Tijdens de raadscommissie Samenleving op 9 februari 2010 hebben de SP en de ChristenUnie/SGP gezamenlijk de beantwoording van de schriftelijke vragen over de koopzondagen geagendeerd. Dit ging niet zonder slag of stoot. De VVD zag er het nut niet van in en D66 uitte zelfs het verwijt dat er zo net voor de verkiezingen politieke nummertjes gemaakt worden door deze partijen.

Lees verder
9 februari 2010

Pleidooi voor betere informatie aan raad

De SP heeft tijdens het spoeddebat over de veel te laat verstuurde rapportage over het inkoop- en aanbestedingbeleid gepleit voor structurele verbetering hoe de raad op de hoogte wordt gehouden. Volgens de SP-fractie kan het gewoon niet dat de raad veel te laat geinformeerd wordt. Zeker niet als dat gevolgen heeft. Het is de zoveelste blunder in de informatie-aanlevering van dit (demissionair) college.

Lees verder

Pagina's

U bent hier