h

Nieuws uit 2010

24 juni 2010

Weer wil raad niet op zichzelf bezuinigen

Tijdens het voorjaarsdebat heeft de SP een voorstel ingediend om als raad het goede voorbeeld te geven in tijden van crisis. De SP heeft voorgesteld om 10% van het fractiebudget per partij en 10% van de onkostenvergoeding per raadslid in te leveren. Dit geld zal dan gedurende de periode 2011-2014 ingezet worden om te investeren in ICT voorzieningen van de raad. Vanaf 2015 wordt dit geld vervolgens ingeboekt als structurele bezuiniging. Helaas kon het voorstel alleen de steun hebben van GroenLinks. De andere partijen zijn niet bereid zelf het goede voorbeeld te geven.

Lees verder
22 juni 2010

Aandacht voor zorg en toegankelijkheid

Tijdens de eerste termijn van het voorjaarsdebat heeft de SP voornamelijk aandacht gevraagd voor de zorg en toegankelijkheid van het Stadscentrum. Binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dreigt voor 2010 een tekort van 830.000 euro. De SP vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en wil van het college van B&W weten wat voor gevolgen dit heeft voor de zorg die clienten ontvangen. Daarnaast heeft de SP een voorstel ingediend om een invalidentoilet te realiseren in het Stadshart. Tijdens de nachtelijke uurtjes is er namelijk helemaal geen invalidentoilet in het Stadshart te vinden. De raad heeft zowel een bruisend stadscentrum als toegankelijkheid hoog in het vaandel staan. Dus de SP verwacht dan ook brede steun voor dit voorstel.

Lees verder
22 juni 2010

Rechts liberaal coalitieakkoord

De SP is op veel punten niet blij met het coalitieakkoord van VVD, PvdA, LHN, D66 en CDA. Het coalitieakkoord is veel te liberaal. Zo wordt onder andere de rioolbelasting minder inkomensafhankelijk, zal de zondagsopenstelling van de winkels in Zoetermeer een feit gaan worden en komen er nog meer ontspanningsvoorzieningen (zogenaamde leisure) die voor mensen met een kleine portemonnee niet te betalen zijn.

Lees verder
17 juni 2010

Wateronderhoud in Zoetermeer zeer slecht

De SP ontving een verontrust bericht omtrent de manier waarop een maaiboot in het Buytenpark te werk is gegaan. Een maaiboot is een boot waarmee riet wordt gesnoeid (een soort varende grasmaaier). Tijdens het snoeien is de boot over een aantal nesten van beschermde vogelsoorten heen gevaren en hierdoor zijn de nesten compleet verdwenen. Vervolgens is het gemaaide riet niet op de kant gegooid maar ligt het nog in het water waar het gaat rotten en zuurstof aan het water onttrekt zodat er minder vissen kunnen overleven.

Lees verder
16 juni 2010

Ambitieniveau aanpak jeugdwerkloosheid verhogen

Tijdens de raadscommissie samenleving op 15 juni 2010 heeft de SP gepleit voor het verhogen van het ambitieniveau van de aanpak jeugdwerkloosheid. Het aantal niet werkende jongeren is is met 73% gestegen en het aantal jongeren die een WWB-uitkering ontvangen is met maar liefst 389% gestegen. Het is inmiddels twee voor twaalf! De SP heeft daarom voorgesteld het ambitieniveau te verhogen om meer jongeren aan een baan te helpen.

Lees verder
16 juni 2010

Sociale werkplaats wordt gemeentelijk re-integratiebedrijf?

Tijdens de raadscommissie Samenleving van 15 juni 2010 is de begroting 2011 van de DSW (sociale werkplaats) besproken. De begroting lijkt meer op een begroting van een re-integratiebedrijf dan op een sociaal plan om een kwetsbare groep mensen een beschermde en beschutte werkomgeving te bieden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier