h

Nieuws uit 2010

24 maart 2010

Radiostilte rondom Sterigenics? Echt niet!

Op woensdag 24 maart ontving de SP een e-mail van de burgemeester waarin hij vraagt om een radiostilte in te lassen rondom Sterigenics. Volgens de burgemeester en demissionair wethouder Emmes is er op dit moment een situatie ontstaan dat een broeiende kip niet gestoord moet worden.

Lees verder
23 maart 2010

SP niet mee met raadsuitje Noordwijk

Op vrijdag 23 april en zaterdag 24 april gaat de gemeenteraad, net als vier jaar geleden, naar Noordwijk om afspraken te maken over de werkwijze van de komende vier jaar. Vier jaar geleden heeft de SP, ondanks grote twijfels, de moeite genomen om mee te gaan. Deze keer heeft de SP besloten om niet mee te gaan met dit raadsuitje. De afspraken die de raad vier jaar geleden heeft gemaakt zijn nauwelijks nagekomen. De SP vindt het dan ook zonde van het geld om mee te gaan met het raadsuitje naar Noordwijk.

Lees verder
22 maart 2010

Geen voortzetting huidige college!

Vrijdag werd bekend gemaakt dat het niet mogelijk blijkt een coalitie te vormen tussen de VVD, D66, PvdA en LHN. D66 heeft te kennen gegeven niet samen in een college te kunnen zitten met de partij van Hilbrand Nawijn (LHN). Als reactie hierop hebben D66, PvdA en het CDA de informateur verzocht voortzetting van het huidige college te onderzoeken. De SP ziet echter niets in voortzetting van het huidige college.

Lees verder
19 maart 2010

Politiekorps onder versterkt financieel toezicht?

In het NRC handelsblad van 17 maart en de nieuwsbrief Binnenlands Bestuur van 18 maart wordt melding gemaakt van het feit dat Minister Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) dertien van de vijfentwintig politiekorpsen onder versterkt financieel toezicht heeft gesteld. Onder deze dertien bevindt zich ook het korps Haaglanden. Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de fractie van de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
5 maart 2010

Geen volledig liberaal college!

Vanmiddag hebben alle politieke partijen hun eerste reactie gegeven op de verkiezingsuitslag. De SP heeft geconstateerd dat de opkomst zeer betreurenswaardig is. Maar 50,6% van de stemgerechtigden heeft de moeite genomen om te stemmen. Dat de kloof tussen de inwoners van Zoetermeer en de Zoetermeerse politiek groot is, dat is hier maar weer eens duidelijk mee geworden. De mensen die de moeite hebben genomen om te stemmen hebben duidelijk de voorkeur gegeven aan een liberaal beleid. De SP respecteert dit, maar betreurt dit tegelijkertijd ook.

Lees verder
5 maart 2010

Simone Buijtendijk (SP) gaat voor continuïteit

De SP heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen drie zetels behaald. Uit de officiële uitslagen van de verkiezingen blijkt dat de nummer vijf van de SP, Simone Buijtendijk, met voorkeursstemmen is gekozen. Zij heeft echter besloten haar zetel niet te aanvaarden. Zij is van mening dat deze zetel toebehoord aan de nummer drie op de lijst van de SP, Jan Velner.

Lees verder

Pagina's

U bent hier