h

Nieuws uit 2010

6 juli 2010

Open brief aan D66: Neem uw verantwoordelijkheid

In een open brief, gericht aan D66, vraagt de SP afdeling Zoetermeer aan D66 om haar verantwoordelijkheid te nemen. Nu bekend is geworden dat hun wethouder, Pieter Smit, unaniem is voorgedragen tot burgemeester van de gemeente Oldambt komt er een wethouderspost vrij. De SP verzoekt D66 om, met het oog op de bezuinigingen, geen nieuwe wethouder meer te leveren. Dit zal aanzienlijk bijdrage in de bezuinigingstaakstelling die de gemeente Zoetermeer staat te wachten.

Lees verder
4 juli 2010

Open brief oud-burgemeester van Leeuwen niet gepast

Uit het onderzoek van de onafhankelijke onderzoekscommissie Sterigenics (commissie-De Grave) bleek dat oud-burgemeester L. van Leeuwen niet heeft meegewerkt aan het onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rondom Sterigenics, ondanks herhaaldelijk verzoek van de zijde van de onderzoekscommissie. Na het verschijnen van veel negatieve publiciteit hieromtrent laat de oud-burgemeester ineens van zich horen. Veel te laat, aldus de SP.

Lees verder
2 juli 2010

SP: geen vertrouwen meer in het college

Donderdag 1 juli 2010 heeft de gemeenteraad in een extra vergadering gesproken over de resultaten van het onderzoek van de onafhankelijke onderzoekscommissie Sterigenics (commissie-De Grave). De conclusies zijn stevig. Sterigenics heeft willens en wetens de inwoners van Zoetermeer gedurende een lange periode blootgesteld aan het giftige gas ethyleenoxide. De gemeente heeft hieraan meegewerkt door het voeren van een gedoogbeleid. Hierdoor is er een flinke vertrouwensbreuk ontstaan tussen de inwoners en de politiek van Zoetermeer. Het college van B&W geeft aan dat zij in januari haar excuus heeft aangeboden voor de gevolgen van het dossier Sterigenics. Echter is er tussen januari en mei nog veel meer aan het licht gekomen. Na herhaaldelijk vragen heeft het college van B&W hiervoor geen excuus aangeboden. Het college van B&W is vooral bezig met haar eigen positie te redden dan iets te doen aan de vertrouwensbreuk die er is ontstaan door deze kwestie. De SP heeft daarom geen vertrouwen meer in het college van B&W.

Lees verder
30 juni 2010

Sterigenics: een en al falen!

Vrijdag 25 juni 2010 heeft de onafhankelijke onderzoekscommissie Sterigenics (commissie de Grave) haar rapport gepresenteerd. De conclusies zijn stevig. Sterigenics heeft willens en wetens de inwoners van Zoetermeer gedurende een lange periode blootgesteld aan het giftige gas ethyleenoxide. De gemeente heeft in 2002 een nieuwe vergunning afgegeven, waarin een hogere uitstoot van ethyleenoxide is opgenomen dan de vorige vergunning, terwijl landelijke richtlijnen het tegenoverstelde eisen. Deze vergunning had om meerdere redenen nooit afgegeven mogen worden. Het college van B&W was niet op de hoogte van deze vergunning. Daarnaast heeft de gemeente, ondanks dat bekend was dat Sterigenics regelmatig niet aan de vergunning voldeed, een gedoogbeleid gevoerd.

Lees verder
29 juni 2010

Van Tullpark weer een stukje minder park

Tijdens de raadsvergadering van maandag 28 juni 2010 heeft een meerderheid ingestemd met de nieuwste plannen voor het Kwadrant. Het Van Tuyllpark, eens één van de stadsparken van Zoetermeer, zal veranderen in een leisurepark. Een park met diverse attracties die voor een groot deel bezoekers van buiten Zoetermeer zullen aantrekken.

Lees verder
28 juni 2010

Meldpunt 'Zorg in Zoetermeer'

De SP Zoetermeer krijgt de laatste tijd diverse meldingen van misstanden in de zorg in Zoetermeer. Zowel vanuit de thuiszorg, verpleegzorg als verzorgingstehuizen. De SP wil daarom een zwartboek op gaan stellen met ervaringen van mensen met de zorg in Zoetermeer. Gedurende de zomerperiode (juni-juli-augustus) heeft de SP daarom een meldpunt geopend waar mensen hun ervaring kunnen melden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier