h

SP zeer geschrokken van inspectierapport Monteverdi

25 oktober 2010

SP zeer geschrokken van inspectierapport Monteverdi

Op 19 augustus 2010 heeft de inspectie voor de gezondheidszorg een inspectiebezoek gebracht aan het verpleegtehuis Monteverdi. Het verpleegtehuis is in het kader van medicatieveiligheid onderzocht op 13 punten. Op maar liefst 8 van de 13 punten scoort Monteverdi een hoog risico. Op 26 maart 2009 heeft de inspectie ook al een onderzoek gedaan bij Monteverdi. Ook toen scoorde het verpleegtehuis een hoog risico op het gebied van veiligheid. De SP is zeer geschrokken van deze conclusie van de inspectie voor de gezondheidszorg.

De SP is samen met het actiecomité 'stil verdriet' al enige tijd ervaringen aan het verzamelen over de verpleegzorg in Zoetermeer. Dit rapport bevestigt het deel van de meldingen die betrekking hebben op de medicatie van een cliënt. Het komt voor dat cliënten zich niet goed voelen na het innemen van medicijnen. Als achteraf navraag wordt gedaan door familie welke medicijnen zijn gegeven is hier moeilijk antwoord op te geven. Dit inspectierapport maakt pijnlijk duidelijk waarom dit soort gevallen zich voordoen.

Uit het inspectierapport blijkt verder dat simpele zaken als een thermometer ontbreken in de depotheek of dat een medicijnkar niet fatsoenlijk op slot kan, waardoor iedereen bij de medicijnen zou kunnen. Maar veel van de punten hebben ook betrekking op verantwoordelijkheden die niet goed geregeld zijn of door tijdsgebrek niet goed uitgevoerd kunnen worden. Zaken die alleen opgelost kunnen worden door voldoende personeel in te zetten.

Daniël WesthoekFractievoorzitter Daniël Westhoek: “Er verbazen mij twee zaken. Als eerste het feit dat Monteverdi in 2009 al een hoog risico scoorde op het gebied van veiligheid en dat dat nu weer in 8 van de 13 gevallen zo is. Wat is er dan in de tussentijd gedaan aan verbeteringen? Ten tweede stelt Monteverdi dat veel zal veranderen met de invoering van het elektronisch voorschrijven van medicatie. Echter, veel punten uit het inspectierapport hebben betrekking op verantwoordelijkheden en mensenwerk. Ik zie deze punten niet verbeteren door de invoering van het elektronisch voorschrijven van medicatie. Dit valt alleen op te lossen door meer personeel in te zetten.”

Eind november zal er een rapport uitgebracht worden over de misstanden in de verpleegzorg die de SP samen met het actiecomité 'stil verdriet' heeft verzameld.

U bent hier