h

Kwaliteit zorg Monteverdi staat zwaar onder druk

14 november 2010

Kwaliteit zorg Monteverdi staat zwaar onder druk

De conclusie van het inspectierapport van de inspectie voor de gezondheidszorg liegt er niet om. De kwaliteit van de zorg bij Monteverdi staat zwaar onder druk. Recentelijk kwam de inspectie voor de gezondheidszorg ook al met een inspectierapport over de medicatieveiligheid bij Monteverdi. Hier scoorde Monteverdi op 8 van de 13 onderzochte punten een hoog risico. In het recentere inspectierapport scoort Monteverdi op maar liefst 12 van de 16 onderzochte punten een hoog risico en zelfs op 2 van de 16 onderzochte punten een zeer hoog risico. Ondanks dat de SP ook van dit rapport zeer schrikt verbaast het de SP ook niets.

De meldingen die de SP de afgelopen maanden heeft ontvangen over de verpleegzorg kunnen voor een groot deel verklaard worden aan de hand van dit inspectierapport. Het inspectierapport stelt onder andere dat er geen duidelijk beleid is met betrekking tot het gebruik van een Zweedse band. Dossiers van cliënten zijn onvolledig en bevat handtekeningen van onbevoegde personen. Ook is het deskundigheidsniveau onvoldoende afgestemd op de zorgvraag, is er weinig toezicht op de woningen en wordt er gewerkt met een minimale bezetting.

De concluderende zin van het inspectierapport is duidelijk: Verpleeghuis Monteverdi moet naast de Wet BOPZ ook voldoen aan de Kwaliteitswet zorginstellingen die ondermeer stelt dat “de zorgaanbieder verantwoorde zorg moet aanbieden. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van een goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiënt gericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt”. Deze kwaliteit van zorg staat momenteel zwaar onder druk.

Daniël WesthoekFractievoorzitter Daniël Westhoek: “Omdat ik de laatste maanden intensief bezig ben met de verpleegzorg in Zoetermeer schrik ik niet direct van de conclusies van de inspectie voor de gezondheidszorg. Uit de meldingen die mij hebben bereikt heb ik al kunnen concluderen dat de zorg in Monteverdi zeker niet goed te noemen is. Maar als de conclusie van de inspectie al is dat de kwaliteit van de zorg in Monteverdi zwaar onder druk staat dan is het wel vijf voor twaalf.”

De Vierstroom denkt dat de verhuizing naar het nieuwe verpleegtehuis Vivaldi de kwaliteit sterk zal verbeteren. De SP denkt niet dat de verhuizing de oplossing is van de vele problemen die er op dit moment spelen. Wel hoopt de SP dat de Vierstroom de daad bij het woord voegt en dat Vivaldi ook daadwerkelijk een verpleegtehuis zal worden waar de kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel staat.

U bent hier