h

Nieuws uit 2011

31 mei 2011

Stadsforum: een moeilijke keuze

Al enkele jaren spreekt de gemeenteraad over het gebied rondom de dobbeplas in het Stadshart. Er moet een betere verbinding komen tussen de Dorpsstraat en het Stadshart, het stadsmuseum is aan vernieuwing toe en het Stadshart moet meer gaan bruisen. Voorstellen voor een culturele as, een stadsmuseum plus en inmiddels een stadsforum zijn de revue al regelmatig gepasseerd. De SP moet in tijden van bezuinigingen een moeilijke keuze maken. Moet er een duur nieuw stadsforum gerealiseerd worden om Zoetermeer op cultureel gebied te verbeteren? Of gaat dit geld ingezet worden voor het behoud van voorzieningen.

Lees verder
30 mei 2011

Doek is gevallen voor de bouwspeelplaats

Maandag 30 mei heeft een meerderheid van de gemeenteraad voor sluiting van twee van de drie locaties van de bouwspeelplaats gestemd. De locatie Voorweg blijft nog wel open. De locaties Zegwaartseweg en Rokkeveen zullen per juli 2011 niet meer opengaan. Hiermee is het doek gevallen voor een uniek concept binnen Zoetermeer.

Lees verder
30 mei 2011

Geen 500 vierkante meter bebouwing Noord AA

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de raad een motie aangenomen waarin het college de opdracht krijgt er zorg voor te dragen dat de horeca aan het Noord-AA in totaal, dus inclusief terras, niet meer dan 300m2 inneemt.

Lees verder
25 mei 2011

Sterigenics: Geen zorgen, wel onrust

Vanochtend zijn de rapporten gepresenteerd over de effecten op de gezondheid van de verhoogde uitstoot van Ethyleenoxide door het bedrijf Sterigenics. De klankbordgroep, bestaande uit leden van het actiecomité SteregeNIKS en diverse experts, zijn tot de conclusie gekomen dat de verhoogde uitstoot van ethyleenoxide geen nadelige effecten heeft op de gezondheid van de inwoners van Zoetermeer.

Lees verder
20 mei 2011

Stadsbeheer naar de markt?

Het college van B&W heeft op 10 mei j.l. de medewerkers van de afdeling Stadsbeheer Bureau Uitvoering (SBU) gemeld dat hun afdeling opgeheven zal worden en dat een marktpartij de werkzaamheden over zal gaan nemen. De SP heeft dit vernomen na gesprekken met medewerkers van de afdeling SBU. De SP is niet blij met deze berichtgeving. De banen van trouwe medewerkers van de gemeente staan hiermee op het spel en de kwaliteit van het beheer van de stad komt hiermee verder onder druk te staan.

Lees verder
18 mei 2011

SP Statenfractie stelt vragen over uitbreiding Snowworld

SP Statenlid Jerry Snellink heeft vragen gesteld over de uitbreiding van Snowworld. Een deel van de vierde baan van Snowworld zal worden gebouwd in een stuk natuurgebied dat als beschermd staat aangemerkt. De gemeente Zoetermeer heeft hiervoor inmiddels een ontheffing aangevraagd bij de provincie. Snellink wil van Gedeputeerde Staten weten of het de ontheffingsaanvraag van de gemeente Zoetermeer zal gaan weigeren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier