h

Nieuws uit 2011

24 juni 2011

Snel, sneller, snelst

Tijdens het voorjaarsdebat bleek dat een debat over de privatisering van de afdeling Stadsbeheer Bureau Uitvoering (SBU) de gemoederen hoog liet oplopen. Het college van B&W wil zo snel mogelijk af van deze afdeling binnen de gemeente. Privatiseren is voor het college van B&W het toverwoord. Voor de SP staat de afspraak die in 2009 is gemaakt met de medewerkers, dat er tot 2014 niet over privatiseren gesproken zal worden, nog steeds. Voor de SP geldt: Afspraak is afspraak en belofte maakt schuld. Het college van B&W denkt daar echter heel anders over. Tijdens de vergadering bleek dat het niet tot een besluit zou komen, omdat nadere informatie over het onderwerp gewenst is. De SP heeft voorgesteld dit in augustus, na het zomerreces, te bespreken. Het is een belangrijk onderwerp en we spreken hier wel over 43 medewerkers die hun baan zullen gaan verliezen. Zorgvuldige besluitvorming is dan gewenst. Een meerderheid van de gemeenteraad, maar toch vooral het college van B&W, wil koste wat het kost het besluit nog voor de zomer nemen. Hun motto is: snel, sneller, snelst.

Lees verder
24 juni 2011

Lotgenotenbijeenkomsten mantelzorg

Tijdens het voorjaarsdebat heeft de SP een voorstel ingediend om lotgenotenbijeenkomsten voor mantelzorgers in de wijk te organiseren. Al een aantal jaar worden er pogingen ondernomen om mantelzorgers te benaderen en eventueel tijdelijk te ontzien van de zorg die zij verlenen. Tot op heden blijkt het beleid niet effectief te zijn. Nog een te grote groep mantelzorgers wordt niet bereikt. De SP is van mening dat dit komt omdat voorzieningen voor mantelzorgers regionaal geregeld zijn. De SP stelt daarom voor om veel dichter in de buurt van de mantelzorgers bijeenkomsten te organiseren om een grotere groep mantelzorgers te bereiken.

Lees verder
22 juni 2011

Afspraak blijkt niets waard

De schriftelijke vragen van de SP over de mogelijke privatisering van de afdeling Stadsbeheer Bureau Uitvoering zijn door het college beantwoord. Hieruit blijkt dat het college van B&W de eerder afspraak dat er tot 2014 geen sprake zal zijn van privatisering naast zich neerlegt vanwege gewijzigde omstandigheden. Een afspraak met het college van B&W is blijkbaar twee jaar later niets meer waard.

Lees verder
21 juni 2011

Minister Verhagen akkoord met 52 koopzondagen Zoetermeer

Uit de reactie op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Ortega-Martijn (ChristenUnie), Dijkgraaf (SGP) en Gesthuizen (SP) blijkt dat minister Verhagen akkoord is met de verruiming van de koopzondagen in Zoetermeer. De minister is van mening dat de gemeente Zoetermeer in voldoende mate heeft aangetoond een toeristische stad te zijn.

Lees verder
20 juni 2011

Economische crisis als dekmantel voor bezuinigingen

Op 20 juni is het voorjaarsdebat gestart. De raad bespreekt dan de eerste concept begroting voor 2012 en verder. Het college van B&W komt met een flink pakket aan bezuinigingen. Zo worden de bouwspeelplaatsen gesloten, worden trouwe ambtenaren op straat gezet en moet het zwembad worden geprivatiseerd. Aan de andere kant is er wel geld voor prestigeprojecten, zoals de Floriade, het verbouwen van het stadhuis en de stadspromotie. De SP kiest voor een sociale, gezonde, leefbare en schone stad.

Lees verder
14 juni 2011

SP is licht positief over komst Factory Outlet Center

Er komt mogelijk een Factory Outlet Center in het gebied tussen Zoetermeer en Bleiswijk, het zogenaamde BleiZo gebied. Bij een Factory Outlet Center kan merkkleding voor dumpprijzen worden gekocht. De SP is licht positief over de komst van een mogelijk Factory Outlet Center. Het biedt zowel kansen als gevaren voor Zoetermeer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier