h

Nieuws uit 2011

29 september 2011

Weer betalen voor ID-kaart?

Op 9 september bepaalde de Hoge Raad dat het bezit van een identiteitskaart niet het belang van de burger, maar slechts dat van de overheid dient en dat het daarom niet in toegestaan hiervoor kosten (leges) in rekening te brengen. De SP iS blij dat de rechter heeft bepaald dat het afgelopen moet zijn met het innen van aanzienlijke bedragen voor een plastic kaartje waar de burger geen belang bij heeft.

Lees verder
13 september 2011

Noord-Aa: SP kiest voor duidelijkheid

Tijdens de raadsvergadering van maandag 12 september 2011 is er gesproken over het traject van meer horeca aan het Noord-Aa. Dit onderwerp houdt de gemoederen al enkele maanden bezig. Het college van B&W heeft extra horeca toegestaan in het Noord-Aa gebied. Hoe groot de horecagelegenheid mag worden is al geruime tijd onderwerp van gesprek. Betrokkenen en het college van B&W lopen langs elkaar heen op dit dossier. Dat heeft inmiddels al tot grote irritaties geleid. Tijdens de raadsvergadering hebben de collegepartijen D66 en de PvdA een voorstel ingediend om nogmaals nader onderzoek te doen naar de inpassing van de horecagelegenheid in dit gebied. De SP heeft tegen dit voorstel gestemd.

Lees verder
9 september 2011

Dienstverlening HTM onder de maat

De SP heeft in de afgelopen tijd meerdere keren de aandacht gevraagd voor de steeds verder teruglopende dienstverlening van de HTM. Sinds de invoering van de ov-chipkaart is reizen met het openbaar vervoer een serieuze uitdaging geworden: Dalkaartjes zijn afgeschaft, er kan niet meer met contant geld betaald worden en de meeste oplaadpunten zijn als ze al werken alleen tijdens kantooruren beschikbaar.

Lees verder
31 augustus 2011

WMO: leren en vooruit kijken

Tijdens de raadscommissie samenleving van 30 augustus is een eerste deel van de evaluatie van het beleid van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) besproken. Van een echt goede evaluatie kan de SP niet spreken. Onduidelijk is wat de doelstelling waren een aantal jaar geleden en waar we op dit moment staan. Ook doet het document rooskleuriger aan dan dat de werkelijkheid is. Maar ondanks dat wil de SP leren van het verleden en snel werken aan een nieuw meerjarenbeleidsplan WMO voor de komende jaren.

Lees verder
30 augustus 2011

Het rommelt aan het Noord-AA

Ooit ging het om een klein meertje, maar nadat er zand voor het bouwen van ruim 50.000 huizen is afgegraven gaat het nu om een grote recreatieplas. Het gemeentebestuur heeft eind jaren '90 besloten dat aan de zuid- en oostoever twee horecagelegenheden gerealiseerd kunnen worden. Hier lijkt niets mis mee, vooral omdat het formeel gaat om activiteitsondersteunende horeca. Helaas is de realiteit anders, de vliegerweide moet wijken voor “horeca in het hogere segment” en aan de zuidoever komt een duikschool zonder duikers.

Lees verder
26 augustus 2011

College van B&W zet inwoners voor de tweede keer in de kou

Het college van B&W heeft besloten om af te zien van de claim van € 15.000 tegen het bedrijf Sterigenics voor het overschrijden van de milieunorm. Uit onderzoek van de VROM-inspectie is gebleken dat uit de metingen van de gemeente in die periode niet onomstotelijk vast is komen te staan dat het bedrijf in de periode van de meting ook de wet heeft overtreden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier