h

Nieuws uit 2011

9 februari 2011

College slaat de plank volledig mis rondom de VTC's

Dinsdag 8 februari heeft op verzoek van de SP de raadscommissie samenleving gesproken over de berichtgeving in de media over de sluiting van twee van de drie VTC locaties. Het college van B&W heeft in diverse media bekend gemaakt dat de VTC locaties Rokkeveen en Zegwaertseweg per juli 2011 gesloten zullen worden. De SP heeft dit voornemen uit de media moeten vernemen. Dit is geheel tegen de afspraak in die in augustus 2010 met het college van B&W is gemaakt. De gemeenteraad zal eerst nog spreken over de toekomst van de VTC's.

Lees verder
3 februari 2011

SP: VTC's sluiten? Echt niet!

Op 3 februari stond een artikel in het AD waarin te lezen viel dat het college van B&W de VTC locaties Rokkeveen en Zegwaertseweg gaat sluiten. In augustus 2010 deden deze geruchten al de ronde. De SP heeft toen samen met de vrijwilligers van de VTC actie gevoerd voor het behoud van de drie VTC locaties. Op een heuse mini VTC op het Stadhuisplein konden voorbijgangers hun ongenoegen uiten over de mogelijke sluiting van meerdere VTC locaties. Toen de SP dit vervolgens ter sprake bracht in de commissie samenleving was het enige wat de SP te horen kreeg dat zij de vrijwilligers en bezoekers van de VTC niet onnodig op stang moet jagen en dat het laf is om over hun ruggen politiek te voeren. Er was namelijk helemaal geen sprake van het sluiten van VTC locaties.

Lees verder
10 januari 2011

Openbaar vervoer wordt ontoegankelijker

Op 3 februari wordt de strippenkaart afgeschaft. De SP heeft tal van klachten ontvangen van Zoetermeerders die langer dan één maand met een strippenkaart doen en voor wie de afschaffing zonder omwisselingsregeling een grote financiële strop betekend. In het verleden heeft de SP het college opgeroepen actie op dit punt te ondernemen om te voorkomen dat het zo ver zou komen. Op de raadsvergadering van maandag 10 januari j.l. bleek dat de zorgen van de SP gedeeld worden door andere partijen. Het college gaat naar aanleiding van mondelinge vragen van de SP aandringen op een omwisselingsregeling voor strippenkaartbezitters.

Lees verder

Pagina's

U bent hier