h

Nieuws van de afdeling

24 april 2020

Solidariteit, juist nu!

Foto: SP landelijk

In streekbladen is een advertentie geplaatst met een oproep. Een oproep om uw verhaal te delen met ons. We leven in een onzekere tijd. Met veel zorgen over onze gezondheid ons inkomen en onze toekomst. 

Lees verder
23 april 2020

Vragen over voorgenomen sloop woningen van "De Goede Woning".

Foto: Mehmet Karahan

Een aantal bewoners van de wijk Meerzicht/Westergo in Zoetermeer hebben op 23 maart jl. een brief ontvangen van de WBC “De Goede Woning” waarin wordt aangekondigd dat in 2021 23 woningen worden gesloopt.

Lees verder
22 april 2020

Goed OV begint met goede arbeidsvoorwaarden!

Foto: Pixaby gratis foto

De fracties van SP, GL, CDA, FVD, PvdA, PvdD en D66 willen zekerheid dat de arbeidsvoorwaarden van buschauffeurs in Zuid-Holland Noord minimaal voldoen aan de CAO streekvervoer. Zij hebben dit punt met ruime steun van Provinciale Staten toegevoegd aan de voorwaarden voor de nieuwe aanbesteding van het OV in die regio.

Lees verder
22 april 2020

Opinie: afval niet vergeten.

Foto: SP

We hebben het, als het gaat om bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, in het algemeen vooral over de uitstoot en lozing van deze stoffen, en dat is gezien de mogelijk ernstige gevolgen daarvan ook logisch. Veel minder vaak hebben we het over het afvoeren van het afval van deze bedrijven en de verwerking van dit, in veel geval zwaar verontreinigde, afval. Maar daarin schuilt een enorm gevaar. In veel gevallen is de hoeveelheid van het verontreinigde afval vele malen groter dan de via de vergunning geregelde uitstoot en lozing naar lucht en water. Het is dus daarom ook van het grootste belang dat de wetgeving, regels en afspraken, die er zijn over de wijze waarop we dit afval vervoeren en verwerken, op orde zijn, worden nageleefd en dat de controle hierop voldoende is.

Lees verder
22 april 2020

Coronacrisis slaat genadeloos hard toe in culturele sector: Provincie moet te hulp schieten.

Foto: SP

De coronacrisis raakt alle hoeken van de samenleving, zo ook onze cultuursector, daarom wil SP fractievoorzitter Lies van Aelst dat de provincie veel meer investeert in de cultuur sector. Het provinciebestuur ziet dit echter niet zitten bleek tijdens een commissie afgelopen woensdag waar de de SP hiertoe opriep. Van Aelst: ‘Er zijn diverse kleinere subsidiebedragen voor cultuur genoemd in de begrotingswijzing. Mooi, maar absoluut niet genoeg. Onze culturele sector heeft veel meer steun nodig, juist nu. De culturele sector is van groot belang voor onze provincie. Het provinciebestuur zelf geeft immers aan dat het essentieel is voor het vestigingsklimaat van de provincie, daar mag je dan ook iets voor over hebben.’

Lees verder
22 april 2020

SP start enquête openbaar vervoer: Doe je mee?

Foto: Zuid Holland Iris van de Kolk

Omdat de SP uit verschillende hoeken berichten krijgt over verslechtering van de kwaliteit van het openbaar vervoer, starten wij een onderzoek naar de ervaringen van reizigers en niet-reizigers.

Lees verder

Pagina's

U bent hier