h

Bestaanszekerheid!

10 november 2023

Bestaanszekerheid!

Foto: monique van damme

De raad heeft maandag 6 november van 's morgens tot laat in de avond uitgebreid gesproken over de begroting en het beleid van de gemeente Zoetermeer voor de komende jaren.

Daarbij is ook vooruitgekeken naar 2026, het jaar waarin de gemeente in een financieel 'ravijn' dreigt terecht te komen voor de meerjarenbegroting als het Rijk niet met extra geld over de brug komt. Samen met de SP gaven ook een aantal andere partijen tijdens het debat aan niet te willen bezuinigen. De raad is er toch om het allerbeste te willen voor Zoetermeer en niet om de gemeente kapot te bezuinigen. Wij houden een vinger aan de pols.

‘Bestaanszekerheid is een van die woorden die, in alle verkiezings- programma’s voor de Tweede Kamer, een belangrijke plaats inneemt, echter iedere partij geeft er wel een andere uitleg aan. Veel terechte woorden over bestaanszekerheid, maar laat dit geen loze verkiezingsbelofte worden’.

Met deze woorden startte onze fractievoorzitter Jan Velner zijn bijdrage tijdens het najaarsdebat. Om deze woorden te versterken diende hij de motie ‘voor bestaanszekerheid’ in, waarin hij het college opriep om zich in te zetten voor inwoners met een cruciaal beroep en een laag inkomen. De SP heeft aangegeven dat de wethouder alle mogelijkheden, die hij heeft, moet benutten om bij het Rijk aan te dringen op verhoging van de bijstandsuitkering zodat dit bedrag hoog genoeg is om per maand van rond te komen. Ondanks het feit dat dit specifiek is opgenomen in de begroting werd de motie niet aangenomen. Om de stijging van de kosten in het levensonderhoud te kunnen dragen is de motie ‘Zoetermeer voor 16’ ingediend. Daarnaast diende de SP ook de motie ‘contant geld’ in, zodat iedereen goed zicht houdt op zijn financiële situatie. Beide moties konden niet op een meerderheid rekenen. We vinden het verder schandalig dat de uitbetaling van het tweede deel van de energietoeslag pas in januari gaat plaatsvinden en hebben het college dan ook opgeroepen om op dit punt te versnellen. We hebben daar mondelinge vragen over gesteld!

De SP vroeg zich tijdens het debat af of de geplande aanpassingen om de kwaliteit en het functioneren het Stadhuis-Forum te verbeteren wel € 9 miljoen moet kosten, aangezien het nog maar zo’n 5 jaar geleden is dat ons stadhuis na een intensieve verbouwing officieel geopend werd.

De verduurzaming van onze woningen is eveneens een belangrijk item. Plannen van het Rijk geven gemeenten de mogelijkheid om wijken ineens van het aardgas af te sluiten. In zijn reactie gaf de wethouder aan dat dit in Zoetermeer niet het geval zal zijn.

Foto: Annemiek Kamphuis

Ook de inzet van de SP om te knokken voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in onze stad met een petitie kwam voorbij. Dit kon niet rekenen op lovende woorden van onze wethouder die de SP verweet op dit punt niet gezamenlijk op te trekken met de rest van de raad. Dat is vreemd aangezien een eerdere oproep om samen te strijden voor behoud van ons ziekenhuis van onze kant, niet op steun kon rekenen, terwijl dit in Heerlen wel gelukt is. En daar zie je een indrukwekkend vertoon van eendracht en saamhorigheid. SP Zoetermeer blijft knokken voor een volwaardig ziekenhuis.

Foto: SP landelijk

U bent hier