h

Nieuws van de afdeling

18 maart 2022

SP-stemmers bedankt!

Foto: Maurits Gemmink

Foto: Maurits Gemmink
Lees verder
8 maart 2022

Gemeente Zoetermeer stopt samenwerking met schuldhulpverlener Plangroep!

Foto: Wendy Kops

Op 22 januari 2022 heeft de fractie van de SP vragen aan het College van B&W gesteld hoe zij omgaan met het budgetbeheer van mensen in de schuldhulpverlening. Wij hebben dit gedaan omdat ons diverse klachten bereikten van cliënten in de schuldhulpverlening. Als voorbeeld hebben wij toen een project aangehaald dat al enige tijd tot volle tevredenheid door de gemeente Dordrecht wordt gevolgd:  het budgetbeheer in eigen beheer te nemen.  De gemeente Dordrecht heeft dit project ingesteld naar aanleiding van klachten die zij ontvingen van de aanbieder Plangroep, een organisatie waar veel klachten over binnen zijn gekomen.

Lees verder
8 maart 2022

De vrouwen van SP Zoetermeer in top 10 gemeenteraadsverkiezingen.

Foto: Wendy Kops

Internationale vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Dit jaar staat het in teken van #Break the Bias. Dit statement is een oproep om ons uit te spreken tegen stereotypering, vooroordelen en discriminatie en vraagt ons om in te zetten voor inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid.

Lees verder
6 maart 2022

'Ik heb een vraag".

Foto: Annemiek Kamphuis

Zaterdag op pad in Stadshart en de Dorpsstraat. Verzamelen in ons partijpand, eerst gezellig koffie drinken, broodjes en dan tijd voor actie. Een aantal mensen hadden specifieke vragen die we zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Anderen vroegen hulp voor bepaalde zaken. Leuke gesprekken weer. Bijzonder was dat Ans, al eeuwen lid, van de partij was. 88 jaar en ze heeft nooit haar ideologie laten varen. Een prachtige vrouw. 

Foto: Annemiek Kamphuis
Lees verder
4 maart 2022

EVEN VOORSTELLEN!

Foto: Wendy Kops

Jan Velner, de nummer 1 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Actief voor de SP sinds 2001 in diverse rollen, waaronder raadslid en momenteel commissielid. Jan vindt betaalbaar wonen erg belangrijk. Wonen is een recht. Naar behoefte bouwen is noodzakelijker dan naar percentages bouwen. Zoetermeer is voor ons allemaal! Dus ook voor de verpleegkundige, politieagent, horecamedewerker of uitkeringsgerechtigden. De coronacrisis heeft aangetoond dat de tweedeling tussen arm en rijk alleen maar groter is geworden. Armoede is verergerd, schulden namen toe, er zijn verschillen in onderhoud van wijken. Net als in heel Nederland is dat ook in Zoetermeer het geval. SP vindt dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen, een inkomen kunnen verwerven, woonruimte kunnen vinden en gelukkig kunnen worden in Zoetermeer. Wij willen dat de gemeente zich blijft inzetten om geen mensen buiten de boot te laten vallen. Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van zorg en kwetsbare groepen, investeren in achterstandswijken, mensen helpen met laagdrempelige schuldhulpverlening. Solidariteit en saamhorigheid zijn nodig om de gelijke kansen te kunnen bewerkstelligen. Als SP maken wij dit soort zaken concreet naar plannen die wij graag voor de stad willen zien. We zijn voor cultuur en willen het Poppodium Boerderij graag behouden. We verliezen veiligheid niet uit het oog en willen meer agenten op straat dan boa’s. We zijn niet voor diftar maar dat is ondertussen al wel duidelijk. Meer jongerenwerkers zijn essentieel voor onze jongeren. SP zet de mens centraal!

Lees verder
27 februari 2022

EVEN VOORSTELLEN!

Foto: Wendy Kops

Monique van Damme, de nummer 2 op onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze is 1 jaar lid van SP Zoetermeer en we hebben haar leren kennen bij de Vestia acties. Ze is een strijdster in hart en nieren, betrokken en geeft niet snel op. Monique vindt laagdrempelige politiek erg belangrijk en wil mensen een stem geven door samen verbeteringen voor mensen af te dwingen bij grote bedrijven en instanties. Ze is een kleine zelfstandige en haar hart ligt bij de kleine ondernemers. De politiek moet meer oog krijgen voor belangen en problemen van kleine bedrijven. Het midden en kleinbedrijf zijn ontzettend belangrijk voor onze economie. Lokale ondernemers moeten meer hulp krijgen onder meer door aanbestedingen voortaan mkb vriendelijk te maken, betere huurbescherming van panden en ondersteuning bij ziekte van werknemers. Zie rapport ‘100% hart voor de Zaak’. Monique wil zich hier graag voor inzetten en meedenken met innovatieve ondernemers binnen Zoetermeer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier