h

Nieuws van de afdeling

6 november 2020

STOP DE HUURVERHOGERS!

Foto: SP landelijk

Midden in de coronacrisis besloten verhuurders, met goedkeuring van minister Ollongren, de huren gigantisch omhoog te gooien. Het was de grootste huurstijging in maar liefst zes jaar tijd. Dit terwijl de helft van de huurders vorig jaar al moeite had om rond te komen. Minister Ollongren kan dit alleen maar doen, omdat ze daarbij nog altijd gesteund wordt door het CDA, de ChristenUnie en D66. Zij helpen multinationals de crisis door, maar laten de huurders in de kou staan.

Lees verder
2 november 2020

Pleidooi behoud huurwoningen, onderdeel experimenteel project Het Pleintjesplan.

Foto: Mehmet Karahan

Maandag 26 oktober heeft mevrouw van Es, lid van actiecomité Slopen? Nee!, ingesproken bij een commissievergadering. Zij hield een prachtig pleidooi voor behoud van de 23 beoogde sloopwoningen van De Goede Woning in Meerzicht. Zij is moeder van een van de bewoners van de sociale huurwoningen. Verduurzaming kan prima, zeker met de subsidies die de gemeente ontvangt.

Lees verder
3 oktober 2020

SP leden kiezen nieuw bestuur SP Zoetermeer.

Foto: Daniel Westhoek

Op de Ledenvergadering van 1 oktober is een nieuw bestuur gekozen voor een termijn van twee jaar. Ons nieuwe bestuur bestaat uit; Marga Berendse voorzitter, Annemiek Kamphuis secretaris, Jan Boin penningmeester, Jan Velner en Henry van der Ham algemeen bestuursleden. De fractie voorzitter Ivàn Beij maakt uit hoofde van zijn functie deel uit van het afdelingsbestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de politieke lijn van de afdeling. Samen met de leden werken we binnen en buiten de gemeenteraad aan ons doel: een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan. We houden graag contact met de mensen in Zoetermeer om zo te horen wat er speelt in de buurt. Door de corona wordt dat wat lastiger, maar we proberen altijd manieren te vinden om dat voor elkaar te krijgen.

Lees verder
21 september 2020

Nieuwsflits Actiecomité Slopen? Nee!

Foto: Annemiek Kamphuis

Het actiecomité Slopen? Nee! Is druk bezig met het verzamelen van bezwaren tegen de voorgenomen sloop van de 23 twee kamerwoningen aan het Westergo en Salland. Er zijn al veel bezwaren binnengekomen op de inleveradressen, zowel van de huurders als omwonenden. De voorgenomen sloop en de onduidelijkheid wat er voor in de plaats gaat komen houdt de gemoederen bezig. Het idee dat er misschien dubbellaags terug gebouwd gaat worden vinden vooral omwonenden verontrustend i.v.m. de privacy. Het aangezicht van de wijk gaat veranderen en het zal lange tijd veel overlast geven.

Lees verder
7 september 2020

DIFTAR, GEEN GOED IDEE!

Foto: Pixaby gratis foto

In oktober kiest de gemeenteraad voor een nieuw afvalsysteem: het bekende DIFTAR. Bij DIFTAR wordt de hoogte van de afvalstoffenheffing gebaseerd op het aantal keer dat er restafval wordt ingeleverd, naast het vaste deel. De SP wil geen DIFTAR. Bent u tegen DIFTAR? Geef dit aan bij het meldpunt, rechts op deze site. Zo krijgen we inzicht hoe de bewoners van Zoetermeer erover denken.

Lees verder
4 september 2020

Schoenen, laarzen, klompen, slippers,pantoffels. #MALIEVELD

Foto: Annemiek Kamphuis

Bedankt voor het applaus, maar dit is niet voldoende!!! Maak de zorg weer interessant om te werken. Verlaag de werkdruk en verhoog de salarissen is een kreet van zorginstelling Ipse de Bruggen vastgemaakt aan laarzen voor het Malieveld.  Veel gepassioneerde zorgmedewerkers hebben schoenen, klompen en laarzen gebracht naar ons partijpand in Zoetermeer, een van de vele inzamelpunten door het hele land. Ideeën om de werkdruk te verlagen en ideeën om geld te besparen, de stress te verminderen zijn met ons gedeeld. Waarom wordt er niet geluisterd naar de mensen op de werkvloer? Onbegrijpelijk!

Lees verder

Pagina's

U bent hier