h

Nieuws van de afdeling

7 april 2021

Blij met referendum, inwoners kunnen hun stem laten gelden.

Foto: Pixaby gratis foto

”Afval is een gezamenlijk probleem dat samen opgelost moet worden. Door te zorgen voor goede nascheiding van afval, door de verpakkingsindustrie en supermarkten te dwingen minder verpakkingen te verkopen”.-Jan Velner, commissielid SP Zoetermeer.

Lees verder
19 maart 2021

Schriftelijke vragen gesteld over het afvalbeleid.

Foto: Annemiek Kamphuis

“Dankzij de kringloopwinkels kunnen we twee doelen realiseren: hergebruik grondstoffen en daarmee een kleinere afvalberg en uit de opbrengst van de goederen het ondersteunen van goede doelen in Nederland en daarbuiten. Dat vinden wij een goede zaak”, aldus Ivan Beij, fractievoorzitter SP Zoetermeer.

Lees verder
18 maart 2021

SP-Stemmers Bedankt!

Foto: Annemiek Kamphuis

Foto: Annemiek Kamphuis
Lees verder
15 maart 2021

Op pad voor een eerlijker Zoetermeer! #StemSP.

Foto: Annemiek Kamphuis
Op pad voor een eerlijker Nederland! #Voor klimaat & milieu, #voor pensioen op je 65ste, #voor verhoging AOW en minimuumloon, #voor zorgbuurthuizen, #voor meer investeren in veiligheid op straat en politie in de buurt, #voor meer zorgpersoneel, #voor het schrappen van het eigen risico, #voor het stoppen van de huurverhoging, start huurverlaging, #voor meer sociale huurwoningen, #voor verlaging energierekening, #voor een referendum zodat mensen politici die foute keuzes maken kunnen terugfluiten, #voor stop riante wachtgeldregelingen en salarissen voor politici #voor vrouwenrechten #voor gelijke rechten voor iedereen #voor mkb
Het is betaalbaar als we winstgevende bedrijven eerlijk belasting laten betalen.
 

Foto: Marga Berendsen
Lees verder
9 maart 2021

Vragen over onduidelijke eindafrekening energie Leopoldhove

Foto: Medewerkster Vestia

“We krijgen geen gehoor, worden uitgelachen en weggezet”. Vestia heeft teruggebeld en gezegd dat het aan de belastingheffing lag en het wordt opgelost. Nooit meer wat van gehoord!” Twee reacties van huurders Leopoldhove Vestia op de onduidelijke en onlogische eindafrekeningen energie en servicekosten.    

Lees verder
8 maart 2021

Internationale vrouwendag! #08maart

Foto: Pixaby gratis foto

Het is internationale vrouwendag vandaag! Een dag die moet gaan over gelijke kansen voor alle vrouwen. Over het mogelijk maken van 4 dagen gratis kinderopvang. Over eerlijk ouderschapsverlof. Over de pil in het basispakket. Over eerlijke beloning, want nog steeds verdienen veel vrouwen minder dan mannen, terwijl ze precies hetzelfde werk doen. Maar eerlijke beloning betekent ook meer waardering voor de beroepen waar veel vrouwen in werken. De vaak cruciale beroepen, die zij doen tegen een té lage loon. Vrouwen verdienen meer dan applaus voor het werk dat zij doen. En tegen alle vrouwen en mannen zeg ik: laten we dit regelen!

Lees verder

Pagina's

U bent hier