h

"Zorg gaat altijd voor de euro!"

12 oktober 2023

"Zorg gaat altijd voor de euro!"

Foto: Annemiek Kamphuis

De SP Zoetermeer is een petitie gestart tegen de sluiting van diverse afdelingen van het HagaZiekenhuis Zoetermeer. Inmiddels is vorige week het bericht naar buiten gekomen dat de intensive care per direct gesloten is. Door middel van een agenderingsverzoek van de SP, PvdA, CDA en PVV, is dit onderwerp op de agenda gezet en de heer van der Meer, bestuursvoorzitter van het HagaZiekenhuis Zoetermeer, uitgenodigd om een toelichting te geven tijdens de commissievergadering van maandag 9 oktober.

Foto: Annemiek Kamphuis

Wij hebben een oproep gedaan aan alle mensen die de petitie hebben ondertekend om de vergadering bij te wonen door plaats te nemen op de publieke tribune. Omdat daar geen uiting gegeven mag worden aan het ongenoegen door middel van spandoeken e.d. werd gevraagd of men een wit kledingstuk aan wilde trekken zodat het duidelijk  werd waar men voor kwam.

Foto: Annemiek Kamphuis

In de openbare commissievergadering hebben de heer van der Meer en wethouder ter Laak aangegeven wat er is afgesproken met de zorgverzekeraars en de banken. Verleden jaar is in het hoofdlijnen akkoord, zoals ze dat noemen, afgesproken dat de IC high care wordt, de spoedeisende hulp verdwijnt en er 3 onderzoeken gestart worden naar de geboortezorg in Zoetermeer. Anders zou het ziekenhuis failliet gaan! Dan zouden we helemaal geen ziekenhuis hebben. Duidelijk werd dat ons ziekenhuis wordt ontmanteld en de 4 ziekenhuizen in Den Haag niet. Ter Laak denkt dat ons geen volwaardig ziekenhuis is gegund door de ziekenhuizen in de buurt en de financiers. Er wordt wel een nieuw ziekenhuis gebouwd, maar het hart is er uit en wij vrezen dat het een sterfhuisconstructie wordt. Vreselijk om te ervaren dat zorgverzekeraars en banken bepalen welke zorg wij mogen ontvangen in zo’n grote stad als Zoetermeer! Geen zorg meer dichtbij.

Foto: Annemiek Kamphuis

“Zorg gaat altijd voor de euro”, antwoordde de bestuursvoorzitter van het Hagaziekenhuis Zoetermeer op een vraag van een commissielid. Dan zou je denken dat Zoetermeer toch een volwaardig ziekenhuis kan behouden als dat het geval was.                                                                                      Wij blijven, samen met de inwoners van Zoetermeer, strijden voor een volwaardig ziekenhuis!

 

U bent hier