h

Nieuws uit 2015

6 september 2015

SP eist opheldering over sociaal plan zwembadpersoneel

De SP eist opheldering van het college over het mislukken van het overleg met de vakbonden om tot een sociaal plan voor het zwembadpersoneel te komen. Vice-fractievoorziter Lennart Feijen heeft aangekondigd hierover een interpellatiedebat aan te vragen.

Lees verder
3 september 2015

SP wil dat Zoetermeer zich hard maakt voor kwijtschelding waterschapsbelasting

De SP wil dat de gemeente Zoetermeer zich hard maakt voor de kwijtschelding van waterschapsbelasting voor minimahuishoudens op bijstandsniveau. Het hoogheemraadschap Delfland is namelijk voornemens de kwijtschelding voor het zuiveren van afvalwater voor mensen in de bijstand af te schaffen.

Lees verder
25 augustus 2015

Doe iets aan die topsalarissen!

Recentelijk is naar buiten gekomen dat de directeuren van de bedrijventerreinen Hoefweg en BleiZo ruim boven de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verdienen. Net zoals de SP pleit in andere sectoren, zoals de zorg, dat bestuurders zich aan de WNT-norm moeten houden pleit de SP er ook hier voor om de salarissen bij te stellen.

Lees verder
24 augustus 2015

SP pleit voor gratis verhuur leegstaande woningen

Op 21 augustus bereikte ons het bericht dat de gemeente Hengelo leegstaande winkelpanden 6 maanden gratis gaat verhuren om leegstand tegen te gaan. De SP vind dit een creatieve oplossing en pleit ervoor om dit initiatief te verbreden naar leegstaande woningen om leegstand in het algemeen tegen te gaan.

Lees verder
17 augustus 2015

Fractie SP stort tweederde van de ontvangen vergoeding terug in de gemeentekas

Jaarlijks ontvangen de politieke partijen in de gemeenteraad een bedrag van tussen de € 5.000 en € 7.000 om activiteiten van de fractie uit te vergoeden. De fractie van de SP ontving in 2014 een bedrag van € 6.125. Van dit bedrag stort de SP € 4.123 terug in de gemeentekas, omdat zij dit niet heeft uitgegeven. De SP is een van de weinige partijen die een groot deel van het geld van 2014 terugstort in de gemeentekas.

Lees verder
26 juli 2015

Gemeente wil verdringing bij Deloitte niet stoppen

De gemeente wil verdringing van regulier werk door werkervaringsplaatsen bij Deloitte in Rotterdam niet stoppen. De SP had de wethouder via een e-mail verzocht hier geen werkervaringsplaats in te zetten maar ervoor te pleiten dat Deloitte deze mensen gedurende het project in dienst neemt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier