h

Fractie SP stort tweederde van de ontvangen vergoeding terug in de gemeentekas

17 augustus 2015

Fractie SP stort tweederde van de ontvangen vergoeding terug in de gemeentekas

Jaarlijks ontvangen de politieke partijen in de gemeenteraad een bedrag van tussen de € 5.000 en € 7.000 om activiteiten van de fractie uit te vergoeden. De fractie van de SP ontving in 2014 een bedrag van € 6.125. Van dit bedrag stort de SP € 4.123 terug in de gemeentekas, omdat zij dit niet heeft uitgegeven. De SP is een van de weinige partijen die een groot deel van het geld van 2014 terugstort in de gemeentekas.

De SP is zeer kritisch op het feit dat fracties nog apart een budget krijgen voor het financieren van activiteiten. Partijen hebben immers leden die middels contributie zorgen dat er geld is voor activiteiten. Het zou partijen veel meer stimuleren om leden te werven als dergelijke budgetten er niet zijn. Om die reden maakt de SP daarom zeer weinig gebruik van het geld dat de gemeente nog ter beschikking stel aan de fractie. 

Raadslid Fred van Elleswijk: “Wij kiezen als SP fractie zeer bewust voor wat wij wel en niet uit het fractiebudget vergoeden. Alleen zaken die echt noodzakelijk zijn betalen wij uit het fractiebudget, zoals cursussen voor fractieleden en wat kantoorbenodigdheden. Verder proberen wij de uitgaven tot een minimum te beperken, zodat wij dit geld terug kunnen storten naar de gemeente.”

U bent hier