h

SP wil dat Zoetermeer zich hard maakt voor kwijtschelding waterschapsbelasting

3 september 2015

SP wil dat Zoetermeer zich hard maakt voor kwijtschelding waterschapsbelasting

De SP wil dat de gemeente Zoetermeer zich hard maakt voor de kwijtschelding van waterschapsbelasting voor minimahuishoudens op bijstandsniveau. Het hoogheemraadschap Delfland is namelijk voornemens de kwijtschelding voor het zuiveren van afvalwater voor mensen in de bijstand af te schaffen.

Op 2 september bereikte de SP het bericht dat het hoogheemraadschap Delfland van plan is om de kwijtschelding van het zuiveren van afvalwater voor minimahuishoudens op bijstandsniveau in 2016 te halveren en vanaf 2017 helemaal af te schaffen. Dit betekent dat mensen in de bijstand er per jaar honderden euro's per jaar op achteruit kunnen gaan.

Hoewel er in Zoetermeer maar enkele huishoudens onder het hoogheemraadschap Delfland vallen is het belangrijk dat Zoetermeer laat weten dat dit onacceptabel is. Er zijn
een hoop minimahuishoudens in andere steden die onder het hoogheemraadschap Delfland vallen die hier de dupe van zijn. Als Zoetermeer moeten wij solidair zijn met al deze mensen in omliggende steden die hierdoor straks honderden euro's per jaar meer kunnen gaan betalen. Bovendien valt Zoetermeer ook nog onder twee andere hoogheemraadschappen en is het belangrijk een signaal af te geven dat dit soort plannen voor ons onacceptabel zijn.

Raadslid Lennart Feijen “In deze tijden van crisis waarin mensen in de bijstand amper het hoofd boven water kunnen houden hun lasten met honderden euro's te verhogen is ronduit asociaal en getuigt niet van solidariteit. Deze mensen kunnen nu al amper het hoofd boven water houden en verzuipen straks in de kosten als deze plannen doorgaan. Dat lijkt mij niet de bedoeling van een hoogheemraadschap. Is het hoogheemraadschap Delfland nu helemaal van de waterzuiveringsinstallatie gerukt? Het is belangrijk dat alle gemeenten die onder het hoogheemraadschap Delfland vallen gezamenlijk een vuist maken om deze asociale plannen van tafel te krijgen.”

U bent hier