h

SP eist opheldering over sociaal plan zwembadpersoneel

6 september 2015

SP eist opheldering over sociaal plan zwembadpersoneel

De SP eist opheldering van het college over het mislukken van het overleg met de vakbonden om tot een sociaal plan voor het zwembadpersoneel te komen. Vice-fractievoorziter Lennart Feijen heeft aangekondigd hierover een interpellatiedebat aan te vragen.

Al sinds maart word er overlegd tussen de gemeente en de vakbonden over een sociaal plan voor het zwembadpersoneel. De gemeente heeft besloten het zwemonderwijs te privatiseren en daardoor is het de bedoeling dat het zwembadpersoneel, die nu nog in dienst zijn van de gemeente, overgaan naar de partij die vanaf volgens jaar het zwemonderwijs gaat verzorgen.

Vanaf het begin heeft de gemeente toegezegd dat voor het zwembadpersoneel hetzelfde sociaal plan zou gaan gelden als voor de medewerkers van de SBU. Maar nu is er na een half jaar onderhandelen nog steeds geen sociaal plan en komt de gemeente toezeggingen aan de medewerkers en de vakbonden niet na. Tegelijkertijd wordt er van het zwembadpersoneel verwacht dat zij voor 1 oktober de detacheringsovereenkomst tekenen. Er is nu een hoop onduidelijkheid over het sociaal plan terwijl de medewerkers behoefte aan zekerheid hebben.

SP vice-fractievoorzitter Lennart Feijen is zeer ontstemd over de ontstane situatie en heeft aangekondigd een interpellatiedebat over dit onderwerp aan te vragen. Tijdens het interpellatiedebat wil de SP de wethouder aan de tand voelen waarom er nog steeds geen sociaal plan ligt en wanneer dit sociaal plan er dan wel komt. De partij wil hiervoor een motie indienen om de wethouder daartoe te bewegen.

Vice-fractievoorzitter Lennart Feijen: “Er wordt nu al ruim een half jaar gesproken over een sociaal plan wat er nu nog steeds niet ligt omdat de gemeente haar toezeggingen niet nakomt. Dit is onacceptabel. Zo ga je niet met je personeel om. Er is nu onduidelijkheid terwijl de medewerkers juist behoefte hebben aan zekerheid. Wij willen hier op korte termijn indringend met de wethouder over spreken om ervoor te zorgen dat er een gedegen sociaal plan ligt dat recht doet aan de toezeggingen die zijn gedaan voordat de medewerkers hun detacheringsovereenkomst moeten ondertekenen.”

U bent hier