h

SP pleit voor gratis verhuur leegstaande woningen

24 augustus 2015

SP pleit voor gratis verhuur leegstaande woningen

Op 21 augustus bereikte ons het bericht dat de gemeente Hengelo leegstaande winkelpanden 6 maanden gratis gaat verhuren om leegstand tegen te gaan. De SP vind dit een creatieve oplossing en pleit ervoor om dit initiatief te verbreden naar leegstaande woningen om leegstand in het algemeen tegen te gaan.

Er is een enorm tekort aan betaalbare woningen in de regio en aan de andere kant is er enorm veel leegstand. Leegstand van kantoren, winkels en ook woningen. Aan de ene kant moeten er veel meer betaalbare woningen bij worden gebouwd en aan de andere kant moet leegstand zoveel mogelijk worden voorkomen en tegengegaan. Een dergelijk initiatief als in Hengelo verbreden naar woningen kan hier aan bijdragen.

Raadslid Lennart Feijen “De SP pleit al lang voor het bouwen van meer betaalbare woningen en het tegengaan van leegstand. Het gratis verhuren van leegstande woningen is een vernieuwend idee waar we ook in Zoetermeer mee kunnen pionieren. Hiermee vangen we twee vliegen in één klap. We helpen mensen op de woningmarkt en we gaan leegstand tegen.”

 

U bent hier