h

Gemeente wil verdringing bij Deloitte niet stoppen

26 juli 2015

Gemeente wil verdringing bij Deloitte niet stoppen

De gemeente wil verdringing van regulier werk door werkervaringsplaatsen bij Deloitte in Rotterdam niet stoppen. De SP had de wethouder via een e-mail verzocht hier geen werkervaringsplaats in te zetten maar ervoor te pleiten dat Deloitte deze mensen gedurende het project in dienst neemt.

Twee weken geleden heeft de SP nogmaals aandacht gevraagd voor verdringing van banen door re-integratietrajecten door schriftelijke vragen hierover te stellen. Hierop hebben verschillende mensen uit de stad de SP benaderd met hun ervaringen. Mensen die moeten werken zonder loon waardoor er soms mensen die wel betaald krijgen moeten vertrekken. Deze mensen die werken zonder loon doen vaak wel hetzelfde soort werk als hun betaalde collega's.

Een van de voorbeelden waarbij werken zonder loon wordt ingezet is op een project bij Deloitte in Rotterdam. Voor het project WWFT (Wet Witwassen en Financiering Terrorisme) zoeken ze mensen die in een werkervaringsplaats gaan werken zonder loon en in dit project mee gaan draaien door het verrichten van uitzoek- en controlewerkzaamheden van cliënten van Deloitte. Deze werkzaamheden worden verricht aan de hand van een beslisboom en ze zoeken mensen die qua  profiel een schaal 7/8 niveau hebben. Mensen in de bijstand moeten hier 4 tot 5 maanden werken zonder loon. Bij Deloitte is echter een vacaturestop dus de kans dat die mensen na 4 of 5 maanden door Deloitte in dienst worden genomen is gering.

Wat de SP betreft is hier sprake van verdringing van regulier werk en heeft de werkgever niet de intentie om deze mensen in dienst te nemen vanwege een vacaturestop. Daarom heeft de SP de gemeente ook opgeroepen om de werkervaringsplaats hier niet in te zetten maar ervoor te pleiten dat Deloitte deze mensen gedurende het project in dienst neemt. Maar daar wil de gemeente helaas niet aan.

De gemeente vindt namelijk dat hier helemaal geen sprake is van verdringing door oneerlijke concurrentie omdat de werkervaringsplaatsen door jobcarving tot stand zijn gekomen. Het screenen zal door mensen die werken zonder loon gebeuren en de rest door medewerkers van Deloitte. Er is ook geen sprake geweest van het werven of inhuren van personeel voor deze klus, voor nu of in de toekomst. Daarom is de gemeente van mening dat deze werkzaamheden additioneel zijn en er dus geen sprake is van verdringing. Verder zegt de gemeente dat het doel van de werkervaringsplaats niet is om bij dezelfde werkgever in dienst te treden maar om werkervaring op te doen.

Raadslid Lennart Feijen: “Onzin. Dit is pure verdringing. Het verrichten van screeningswerkzaamheden van cliënten van Deloitte is gewoon normaal werk waarvoor mensen loon horen te krijgen. Wat hier eigenlijk gebeurd is wat van de reguliere werkzaamheden van de medewerkers van Deloitte wegnemen (jobcarving) en dat vervolgens onbetaald door mensen uit de bijstand laten verrichten. Werk dat eerst werd betaald wordt dan nu ineens onbetaald gedaan. Dat is uitbuiting en verdringing.”

Ook de andere argumenten die de gemeente noemt raken volgens de SP kant nog wal.
Dat er geen sprake is geweest van het werven of inhuren van personeel voor deze klus, nu en in de toekomst, is volgens SP-gemeenteraadslid Lennart Feijen nogal logisch.

Raadslid Lennart Feijen: “Logisch dat Deloitte hier geen personeel voor gaat inhuren. Ze kunnen immers gratis mensen uit de bijstand krijgen die onbetaald aan het werk gaan. Waarom zou dat bedrijf dan mensen in dienst nemen en loon betalen? Dat Deloitte er geen mensen voor aan wilt nemen maakt de werkzaamheden niet ineens additioneel.”

Verder stelt de gemeente dat de werkervaringsplaats niet tot doel heeft in dienst te treden bij het bedrijf waar wordt gewerkt. Het zou gaan om werkervaring opdoen en het aanvullen van de CV.

Raadslid Lennart Feijen “Het is natuurlijk al helemaal erg dat mensen daar onbetaald moeten werken en dat het bedrijf al aangeeft deze mensen na afloop van de werkervaringsplaats niet in dienst te nemen omdat er een vacaturestop is. Het bedrijf heeft gratis arbeid en degene die het werk doet krijgt geen salaris en zit daarna weer thuis.

Daarnaast is het opdoen van werkervaring en het aanvullen van de CV ook een slecht excuus om mensen onbetaald te laten werken en echte banen te verdringen. De mensen die hun ervaringen met ons deelde, en voor dit project waren benaderd, beschikten over ruime werkervaring. Een aantal zaten zelfs al tegen hun pensioen aan!

Er is dus sprake van uitbuiting, verdringing van regulier werk, een werkgever die deze mensen toch niet aan gaat nemen en moeten mensen met ruime werkervaring nu ineens werkervaring op gaan doen. Het is zeer triest dat de gemeente dit soort praktijken stimuleert. Er wordt in allerlei bochten gewrongen om recht te breien wat krom is, dat dit namelijk geen regulier werk zou zijn maar additioneel werk. Wat de SP betreft doen deze mensen gewoon regulier werk en zouden ze gewoon een arbeidsovereenkomst met loon moeten krijgen. Wij zullen hier dan ook samen met de mensen voor blijven strijden.”

U bent hier