h

Nieuws uit 2023

26 mei 2023

Help mee! Red het Lange Land Ziekenhuis

Foto: Marga Berendse

Als het aan de minister, de zorgverzekeraars en banken ligt, gaat de verloskunde en op termijn de Spoedeisende Hulp dicht in het Zoetermeerse ziekenhuis. En daarmee wordt de toekomst van ons ziekenhuis op het spel gezet. Daarom komen wij in actie en uw hulp is daarbij nodig.

Lees verder
21 mei 2023

Je kunt niet met iets instemmen als je niet weet waarvoor je stemt!

Foto: Jan Velner

Door de weerstand van omwonenden is het oorspronkelijke plan van Chronos om twee woontorens te realiseren van acht en vijftien bouwlagen afgeblazen. Nadat de gemeente nieuwe regels had vastgesteld voor het project kwam de ontwikkelaar met het huidige plan voor appartementen variërend van 4 tot 7 woonlagen.

Lees verder
20 maart 2023

Opnieuw vragen over de voorgenomen sloop van 23 woningen in Meerzicht.

Foto: Annemiek Kamphuis

De fractie van de SP heeft op 14 februari schriftelijke vragen gesteld waar één van de vragen was of het college bereid is om het besluit tot het aanwijzen als actiegebied van Westergo en Oostergo uit te stellen. Dit besluit is vervolgens op 9 maart gepubliceerd zonder antwoord op onze vragen. De SP vindt het vreemd dat eerst een gebied tot actiegebied wordt aangewezen zodat de bewoners een urgentieverklaring krijgen voor een nieuwe woonplek en daarna komt er een haalbaarheidsonderzoek. En dan de participatie. Dat is een omgekeerde volgorde en zeer ondemocratisch. Vandaar de vraag tot uitstel van besluit tot het aanwijzen als actiegebied.  

Lees verder
20 maart 2023

Schriftelijke vragen stemlokalen.

Foto: Pixaby gratis foto

In een bericht van het Streekblad stond de kop vermeld:'geen stemlokaal in Palenstein'. De inwoners van de wijk Palenstein moesten woensdag 15 maart extra moeite doen om te gaan stemmen voor de Provinciale Staten en voor het bestuur van de Waterschappen. Het vertrouwde stemlokaal in het gebouw Castellum Palensteyn was ditmaal niet beschikbaar.

Lees verder
12 maart 2023

Campagne in Stadshart!

Foto: Marga Berendse

Foto: Annemiek Kamphuis
Lees verder
8 maart 2023

Onze lokale kandidaten Provinciale Staten Verkiezingen.

Foto: Annemiek Kamphuis

Op woensdag 15 maart kan uw stem het verschil maken. Uw stem telt namelijk driedubbel. Met uw stem op de SP zorgt u niet alleen dat uw provincie socialer wordt, ook kunnen we slechte plannen van het kabinet Rutte in de Eerste Kamer tegenhouden en zorgen voor een eerlijk Nederland. Belangrijke onderwerpen dichtbij zoals wonen, energie, OV 

Lees verder

Pagina's

U bent hier