h

Opnieuw vragen over de voorgenomen sloop van 23 woningen in Meerzicht.

20 maart 2023

Opnieuw vragen over de voorgenomen sloop van 23 woningen in Meerzicht.

Foto: Annemiek Kamphuis

De fractie van de SP heeft op 14 februari schriftelijke vragen gesteld waar één van de vragen was of het college bereid is om het besluit tot het aanwijzen als actiegebied van Westergo en Oostergo uit te stellen. Dit besluit is vervolgens op 9 maart gepubliceerd zonder antwoord op onze vragen. De SP vindt het vreemd dat eerst een gebied tot actiegebied wordt aangewezen zodat de bewoners een urgentieverklaring krijgen voor een nieuwe woonplek en daarna komt er een haalbaarheidsonderzoek. En dan de participatie. Dat is een omgekeerde volgorde en zeer ondemocratisch. Vandaar de vraag tot uitstel van besluit tot het aanwijzen als actiegebied.  

In de bijlage de mondelinge vragen van onze fractie. 

U bent hier