h

Je kunt niet met iets instemmen als je niet weet waarvoor je stemt!

21 mei 2023

Je kunt niet met iets instemmen als je niet weet waarvoor je stemt!

Foto: Jan Velner

Door de weerstand van omwonenden is het oorspronkelijke plan van Chronos om twee woontorens te realiseren van acht en vijftien bouwlagen afgeblazen. Nadat de gemeente nieuwe regels had vastgesteld voor het project kwam de ontwikkelaar met het huidige plan voor appartementen variërend van 4 tot 7 woonlagen.

Tijdens de behandeling in de commissie- en raadsvergadering is gebleken dat er tussen de randvoorwaarden voor verschillende bouwprojecten in de stad grote verschillen bestaan.

In het ene geval is het plan op hoofdlijnen omschreven met duidelijke regels. In het andere geval, zoals bij de Sniep, zijn de randvoorwaarden zeer gedetailleerd. Dat lijkt prima maar als je wat kritischer kijkt dan zijn veel van deze voorwaarden niet echt duidelijk door de gebruikte formulering. Waar we in de toekomst deze plannen aan moeten toetsen is dan ook de vraag. De ontwikkelaar heeft nu te veel vrijheid bij de verdere uitwerking.

 

Veel aspecten van dit bouwplan moeten nog worden onderzocht of uitgewerkt, zoals de afwikkeling van het verkeer over de Zwaardslootseweg, het type appartmenten (huur of koop), verkeerssituatie rondom de scholen en de geluidsnormen. Om in de toekomst bouwplannen beter te kunnen beoordelen heeft de SP, gesteund door de PvdA en Zoetermeer Vooruit, een motie opgesteld om een toetsingskader op te stellen voor woningbouwplannen in de toekomst. Wethouder Weerwag gaf hier een negatief advies op vanwege het feit dat deze motie het college te weinig flexibiliteit zou geven. De motie werd verworpen met 12 stemmen voor en 27 stemmen tegen.

Fractievoorzitter Jan Velner: ‘ik hoop dat, we als raad, de uitwerking middels bestemmingsplannen nog kunnen bijsturen zonder daarbij de opmerking te krijgen dat het plan past binnen de kaders die we maandag hebben opgesteld’.

 

U bent hier