h

Schriftelijke vragen stemlokalen.

20 maart 2023

Schriftelijke vragen stemlokalen.

Foto: Pixaby gratis foto

In een bericht van het Streekblad stond de kop vermeld:'geen stemlokaal in Palenstein'. De inwoners van de wijk Palenstein moesten woensdag 15 maart extra moeite doen om te gaan stemmen voor de Provinciale Staten en voor het bestuur van de Waterschappen. Het vertrouwde stemlokaal in het gebouw Castellum Palensteyn was ditmaal niet beschikbaar.

Een reden voor ons als SP om eens kritisch te kijken naar de verdeling van het aantal stembureaus over de verschillende wijken. Daaruit kwamen grote verschillen naar voren. Zie het tabel in de bijlage. Schriftelijke vragen zijn ingediend.

 

U bent hier