h

Burgerberaad afvalbeleid Zoetermeer.

27 februari 2024

Burgerberaad afvalbeleid Zoetermeer.

Foto: foto folder gemeente Zoetermeer

In de memo van 13 februari 2024 heeft het college de raad geinformeerd over stand van zaken rondom het burgerberaad afvalbeleid. Als het goed is hebben zo’n 17.000 inwoners half februari een persoonlijke uitnodiging van de burgemeester ontvangen om deel te nemen aan het burgerberaad. Tegelijkertijd wordt er in wijken en op locaties geflyerd om alle inwoners te motiveren deel te nemen. Ook worden organisaties in de wijken (zoals Inzet) en de wijkregisseurs benaderd om aandacht en uitleg te geven over het burgerberaad. Uiteindelijk worden 150 deelnemers geselecteerd, die een goede
afspiegeling zijn van onze inwoners.

 
Het doel van het burgerberaad is om te komen tot een zwaarwegend advies. Dit betekent dat de gemeenteraad de adviezen serieus neemt. Zijn de adviezen volgens de wet in orde? En ziet de gemeenteraad geen andere grote problemen? Dan neemt de gemeenteraad de adviezen over. Tot zover de informatie hierover op de website van de gemeente Zoetermeer over dit burgerberaad. Naast de persoonlijke uitnodiging van de burgemeester aan 17.000 inwoners wordt er in wijken en op locaties geflyerd om alle inwoners te motiveren om deel te nemen aan dit beraad. Daarnaast worden nog een aantal andere randvoorwaarden genoemd om uiteindelijk te komen het aantal van 150 deelnemers. Hier wordt het voor ons als SP zeer
onduidelijk hoe dat doel uiteindelijk bereikt wordt.

Onze schriftelijke vragen staan hieronder in de bijlage.

U bent hier