h

SP: Tijd voor een actieplan OV

13 januari 2024

SP: Tijd voor een actieplan OV

Foto: SP Zuid Holland

De SP in Zuid-Holland dringt aan op een ambitieuze visie
voor het openbaar vervoer in combinatie met een groot
investeringsprogramma. Daarmee moet openbaar vervoer weer een
aantrekkelijk alternatief worden voor autovervoer, en filedruk, druk op
de openbare ruimte en uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘Vele jaren neo­liberaal afbraakbeleid hebben ons OV zo ver uitgekleed dat steeds meer mensen de auto kiezen. Het aantal auto’s in Nederland stijgt in razend tempo, files worden even snel langer en zwaarder. Ook nemen parkeerplaatsen steeds meer publieke ruimte in waar ook huizen, natuur, recreatie of bedrijven hadden kunnen staan.’ Wegen verbreden helpt niet,stelt Van Aelst: ‘Wegen zijn keer op keer breder gemaakt, er zijn keer op keer meer wegen gekomen. Dat loste de files absoluut niet op. Er staan meer files omdat mensen niet meer op het OV kunnen rekenen, omdat OV te duur geworden is. De oplossing zit in OV, niet in nóg meer asfalt. Asfalt is namelijk duur, neemt veel ruimte in en is bijzonder slecht voor het milieu.’

Eerder publiceerde de SP een onderzoek naar de verschillende manieren waarop Statenleden van huis naar het Provinciehuis kunnen reizen. Daaruit bleek dat reizen met het openbaar vervoer zonder uitzondering duurder en trager was. De reisduur is gemiddeld twee keer zo lang, de kosten twee tot vier keer zo hoog, afhankelijk van de keuze voor een auto op benzine, diesel of elektriciteit.

Van Aelst: ’Nog meer wegen voor nog meer auto’s is een
doodlopende weg. Niet alleen levert dat economische schade op, maar ook
het milieu kan dat niet aan. Daar komt bij dat lang niet iedereen een
auto kan betalen, en dat heeft gevolgen voor de mogelijkheid om naar het
werk te reizen. Uiteraard kan niet iedereen met het openbaar vervoer
reizen, maar het zou wel schelen als openbaar vervoer een aantrekkelijk,
betrouwbaar en betaalbaar alternatief was. Als veel meer mensen voor
het OV kunnen kiezen, blijft er op de weg ruimte over voor vrachtvervoer
en die mensen die echt met de auto moeten. Willen we onze provincie
leefbaar houden, dan moeten we openbaar vervoer weer serieus nemen.’

  •  

U bent hier