h

Nieuws, november 2019

24 november 2019

Zorgoverleg: "Wij de zorgen, zij het overleg"

Foto: Ernst Kamphuis

Van Zoetermeer tot Tilburg ondersteunde SP de strijd voor fatsoenlijk loon. Woensdag 20 november staakten de zorgverleners in de ziekenhuizen, voor het eerst in de geschiedenis. Ze vragen terecht om een eerlijke beloning en een aanpak van de hoge werkdruk, want de nood is hoog.

Lees verder
15 november 2019

Leden kiezen partijbestuur.

Foto: AnnemiekKamphuis

De leden van SP Zoetermeer hebben donderdag 14 november 2019 hun stem uitgebracht voor het landelijk partijbestuur. Er zijn 27 kandidaten waaruit men kon kiezen. De elf kandidaten met de meeste stemmen komen in het algemeen bestuur. Daarnaast konden de leden een stem uitbrengen op de partijvoorzitter en algemeen partijsecretaris. Alle SP afdelingen hebben tot en met 23 november algemene ledenvergaderingen waarin SP leden de mogelijkheid hebben om hun stem uit te brengen. Het tweede concept congresstuk wordt besproken en de afgevaardigden voor het congres op 14 december wordt vastgesteld.

Lees verder

U bent hier