h

Meldpunt ervaringen bezuiniging PGB

12 november 2019

Meldpunt ervaringen bezuiniging PGB

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag dat mensen kunnen krijgen om zelf hun zorg te organiseren en te betalen. Met een PGB kan men alle vormen van zorg inkopen: langdurige zorg, WMO-ondersteuning en in bepaalde situaties ook zorg die via de zorgverzekeringswet wordt vergoed. Het PGB is altijd lager dan het bedrag dat besteed wordt voor zorg in natura (zorg die zorgaanbieders geven).  

Het PGB is per uitstek een prachtig instrument waarmee mensen hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid behouden. Regie in eigen hand.  

Het college van B & W Zoetermeer gaat bezuinigen op de PGB voor kinderen/jongeren met een beperking door tarieven te verlagen en te bekijken of de zorg voor de kinderen nodig is. Iván Beij, fractievoorzitter SP Zoetermeer: “Wij als SP vinden dit bezuinigen over de rug van de kwetsbaarste groep. De SP komt op voor kinderen en jongeren die de zorg nodig hebben. Bezuinigen op zorg is en blijft altijd een politieke keuze”!  

Wethouder van GroenLinks mevrouw Groeneveld denkt dat de PGB achterhaald is. Dat is volgens mevrouw Groeneveld ook een reden tot bezuiniging. Ze wil via maatwerk kijken hoe ouders het zelf en met het eigen netwerk kunnen regelen. SP vindt dat specialistische zorg aan familie, vrienden of buren uitbesteden problemen geeft, net als nog meer zorg op het overvolle bordje van de ouders te gooien.  

De SP start daarom een meldpunt waar mensen hun ervaringen kunnen delen. De bedoeling is om de verhalen te bundelen en die aan het college aan te bieden. Het college krijgt hierdoor inzicht in wat de gevolgen zullen zijn van deze bezuinigingen. De berichten worden zorgvuldig en met respect door ons behandeld. Wij stellen prijs op contactgegevens ; tenzij u anoniem wenst te blijven. De SP gebruikt uw contactgegevens alleen om contact met u op te nemen.

Uw ervaring kunt u met ons delen via dit formulier. U kunt uw ervaring ook via de post sturen naar Stadhoudersring 12A , 2713 GB Zoetermeer.  

U bent hier