h

Zorgoverleg: "Wij de zorgen, zij het overleg"

24 november 2019

Zorgoverleg: "Wij de zorgen, zij het overleg"

Foto: Ernst Kamphuis

Van Zoetermeer tot Tilburg ondersteunde SP de strijd voor fatsoenlijk loon. Woensdag 20 november staakten de zorgverleners in de ziekenhuizen, voor het eerst in de geschiedenis. Ze vragen terecht om een eerlijke beloning en een aanpak van de hoge werkdruk, want de nood is hoog.

Uiteraard ondersteunde SP Zoetermeer de verpleegkundigen van het Langeland Ziekenhuis. We boden de moedige strijders een kaart met een hart erop aan om ze een hart onder de riem te steken.                                                                              

Foto: Ernst Kamphuis
                                                                                                                  Sp heeft aan zorgminister Bruins gevraagd om een fatsoenlijk salaris mogelijk te maken, maar dit kabinet weigert daar extra geld voor uit te trekken. De SP stelde daarom voor om zorgverleners vijf procent extra salaris te geven.

Foto: AnnemiekKamphuis

Recent werd in de Tweede Kamer een voorstel van de SP aangenomen dat stelde dat de lonen in het bedrijfsleven met vijf procent omhoog moeten. In navolging daarvan moeten de lonen in de ziekenhuizen ook met vijf procent omhoog. Daar heeft de politiek, door geld ter beschikking te stellen voor de arbeidsvoorwaarden, zelfs meer invloed op dan op de lonen bij bedrijven.

Foto: AnnemiekKamphuis

Lilian Marijnissen:'Toen het economisch slecht ging hebben de mensen de prijs van de crisis betaald. In de zorg hebben in de vorige periode bijvoorbeeld 77.000 mensen hun baan verloren, maar nu het weer goed gaat merken mensen daar heel weinig van. Samen met de boeren, de bouwers en de leraren delen de zorgmedewerkers de terechte verontwaardiging dat zij niet een eerlijk deel van de welvaart krijgen. Het is  tijd dat de overheid weer aan de kant van de mensen staat".

Foto: AnnemiekKamphuis

U bent hier