h

Leden kiezen partijbestuur.

15 november 2019

Leden kiezen partijbestuur.

Foto: AnnemiekKamphuis

De leden van SP Zoetermeer hebben donderdag 14 november 2019 hun stem uitgebracht voor het landelijk partijbestuur. Er zijn 27 kandidaten waaruit men kon kiezen. De elf kandidaten met de meeste stemmen komen in het algemeen bestuur. Daarnaast konden de leden een stem uitbrengen op de partijvoorzitter en algemeen partijsecretaris. Alle SP afdelingen hebben tot en met 23 november algemene ledenvergaderingen waarin SP leden de mogelijkheid hebben om hun stem uit te brengen. Het tweede concept congresstuk wordt besproken en de afgevaardigden voor het congres op 14 december wordt vastgesteld.

Foto: AnnemiekKamphuis

Zaterdag 14 december vindt het XXIVste congres plaats waarin het nieuwe partijbestuur bekend gemaakt wordt en nemen we het congresstuk aan waarmee we de komende tijd weer kunnen bouwen aan onze partij.

Foto: AnnemiekKamphuis

Foto: AnnemiekKamphuis

U bent hier