h
19 januari 2016

Voorstel van Lijst Hilbrand Nawijn druist in tegen de rechtsstaat

Het voorstel dat Lijst Hilbrand Nawijn afgelopen maandag tijdens de gemeenteraadsvergadering indiende om het paspoort af te nemen van mensen die radicaliserende en jihadistische uitingen uitdragen druist in tegen de rechtsstaat. Hoe oneens je het ook met die ideeën bent en hoe verwerpelijk ze ook zijn, je kan mensen niet hun nationaliteit ontnemen vanwege de opvattingen die ze hebben en uiten. Dat raakt de kernbeginselen van de rechtstaat.

Lees verder
11 januari 2016

SP blij met start onderzoek Rijkswaterstaat naar reclamezuil langs A12

Rijkswaterstaat is na aanleiding van schriftelijke vragen vanuit de SP fractie over een mogelijk verband tussen de reclamezuil langs de A12 en een aantal opeenvolgende ongelukken, een onderzoek gestart. Hieruit moet blijken of de verkeersveiligheid inderdaad in het geding is, zoals de SP ook stelt. 

Lees verder
7 januari 2016

Stop met uitbuiting starters, stagiairs en werklozen

De gemeente Zoetermeer moet stoppen met het faciliteren van uitbuiting van starters, stagiairs en werklozen door het inzetten van werkervaringsplaatsen. De SP heeft daarom schriftelijke vragen gesteld of het college bereid is om haar beleid ten aanzien van het werken zonder loon en werkervaringsplaatsen te herzien.

Lees verder
6 november 2015

Kandidaat-voorzitters Ron en Sharon in Leiden

Aanstaande woensdag, 11 november, komen kandidaat-partijvoorzitters Sharon Gesthuizen en Ron Meyer naar Leiden. Ze presenteren zich voor alle leden van de afdeling Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Voorschoten, Zuidplas en Zoetermeer, in het partijpand aan de Marnixstraat in Leiden.

Lees verder
19 oktober 2015

Zoetermeer moet vluchtelingen verwelkomen

Je zal de afgelopen tijd in de media veel berichten hebben gezien over vluchtelingenstromen die richting Europa komen. Op de vlucht voor oorlog en op zoek naar een menswaardig bestaan maken deze mensen levensgevaarlijke tochten. In veel Nederlandse gemeenten worden vluchtelingen opgevangen en ook Zoetermeer wil haar steentje bijdragen in deze crisis. De SP heeft samen met andere partijen een motie ingediend om het college opdracht te geven te onderzoeken wat we kunnen doen als gemeente en hoe we als stad onze internationale solidariteit kunnen laten zien in deze crisis. Deze motie is unaniem aangenomen.

Lees verder
7 oktober 2015

Omstreden econoom strijkt € 775.000 op voor dubieus advies

De omstreden Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin gaat voor het astronome bedrag van € 775.000 een soortgelijk advies aan de Metropoolregio Rotterdam–Den Haag geven als dat hij eerder voor € 300.000 aan de provincie Utrecht heeft gegeven. Critici vinden dat het weggegooid geld is.

Lees verder
7 oktober 2015

Dutch Water Dreams voor de zoveelste keer failliet

Dutch Water Dreams is wederom failliet. De rechtbank in Den Haag heeft maandag 5 oktober het faillissement over Dutch Water Dreams uitgesproken. Dit is met name jammer voor de medewerkers die hun baan verliezen en voor de Zoetermeerse belastingbetaler die nog een flink bedrag aan erfpachtcanon van het bedrijf tegoed heeft. Maar het is ook geen verrassing.

Lees verder
30 september 2015

Succesvolle bijeenkomst “Stop Werken zonder loon”

Ruim 50 mensen kwamen maandagavond af op de bijeenkomst "Stop Werken zonder loon". Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst werd ingegaan op de ervaringen die mensen in de bijstand hebben met werken zonder loon en wat we kunnen doen om werken zonder loon te stoppen en verdringing tegen te gaan.

Lees verder
25 september 2015

SP-raadslid Lennart Feijen vrijgesproken vanwege Hilbrand Nawijn racist noemen

SP-raadslid Lennart Feijen is vrijdag 25 september vrijgesproken van smaad, laster en belediging. LHN-raadslid Hilbrand Nawijn had vorig jaar aangifte tegen hem gedaan omdat Feijen hem op Twitter een racist noemde toen Nawijn tijdens een gemeenteraadsvergadering de islamitische geloofsgemeenschap discrimineerde.

Lees verder
23 september 2015

Kom naar de bijeenkomst Stop Werken zonder loon

Op maandag 28 september vindt de bijeenkomst “Stop Werken zonder loon” en tegengaan van verdringing plaats. Tijdens deze bijeenkomst zullen SP TweedeKamerlid Sadet Karabulut en FNV-campagneleider Ger Deleij vertellen over hun inzet in de strijd tegen werken zonder loon en het tegengaan van verdringing en zullen mensen die werken zonder loon hun ervaringen delen.

Lees verder

Pagina's