h
30 september 2015

Succesvolle bijeenkomst “Stop Werken zonder loon”

Ruim 50 mensen kwamen maandagavond af op de bijeenkomst "Stop Werken zonder loon". Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst werd ingegaan op de ervaringen die mensen in de bijstand hebben met werken zonder loon en wat we kunnen doen om werken zonder loon te stoppen en verdringing tegen te gaan.

Lees verder
25 september 2015

SP-raadslid Lennart Feijen vrijgesproken vanwege Hilbrand Nawijn racist noemen

SP-raadslid Lennart Feijen is vrijdag 25 september vrijgesproken van smaad, laster en belediging. LHN-raadslid Hilbrand Nawijn had vorig jaar aangifte tegen hem gedaan omdat Feijen hem op Twitter een racist noemde toen Nawijn tijdens een gemeenteraadsvergadering de islamitische geloofsgemeenschap discrimineerde.

Lees verder
23 september 2015

Kom naar de bijeenkomst Stop Werken zonder loon

Op maandag 28 september vindt de bijeenkomst “Stop Werken zonder loon” en tegengaan van verdringing plaats. Tijdens deze bijeenkomst zullen SP TweedeKamerlid Sadet Karabulut en FNV-campagneleider Ger Deleij vertellen over hun inzet in de strijd tegen werken zonder loon en het tegengaan van verdringing en zullen mensen die werken zonder loon hun ervaringen delen.

Lees verder
16 september 2015

SP pleit voor ruimhartige opvang van vluchtelingen

De SP heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 september gepleit voor de ruimhartige opvang van vluchtelingen. Samen met D66, GroenLinks en CU/SGP heeft zij hiervoor een agenderingsverzoek en een motie ingediend.

Lees verder
16 september 2015

Gemeenteraad wil niet debatteren over mislukken sociaal plan zwembadpersoneel

De SP heeft maandagavond in de gemeenteraadsvergadering een interpellatiedebat aangevraagd over het mislukken van het overleg om tot een sociaal plan voor het zwembadpersoneel te komen. Helaas vond een meerderheid van de gemeenteraad het niet nodig om hier een debat over te voeren.

Lees verder
10 september 2015

SP en PvdA vragen aandacht voor hoge kosten bewindvoering

De SP en PvdA hebben samen schriftelijke vragen gesteld over de hoge kosten voor bewindvoering. Deze kosten zijn in de afgelopen vier jaar verdubbeld. De SP en PvdA zijn benieuwd hoe het met de kosten voor bewindvoering in Zoetermeer en of de bewindvoering niet beter door de gemeente of maatschappelijke organisaties gedaan kan worden.

Lees verder
9 september 2015

SP Zoetermeer en FNV trappen campagne “Stop Werken zonder loon” af met eerste bedrijfsbezoeken

De campagne “Stop Werken zonder loon” is in Zoetermeer nu echt begonnen. Op dinsdag 8 september zijn de eerste twee bedrijven bezocht waar gewerkt wordt zonder loon. De komende maanden zullen meer bedrijven bezocht worden waar mensen moeten werken zonder loon en zullen we mensen vragen hun ervaringen met ons te delen en samen met ons actief te worden in de strijd tegen werken zonder loon.

Lees verder
9 september 2015

Onveilige balkons Willem van Cleeflaan, en nu?

Vorige week bereikte ons het bericht dat de vluchtbalkons van de flat op de Willem van Cleeflaan onveilig blijken. De SP wil weten hoe het gesteld is met de andere flats in Zoetermeer.

Lees verder
6 september 2015

SP eist opheldering over sociaal plan zwembadpersoneel

De SP eist opheldering van het college over het mislukken van het overleg met de vakbonden om tot een sociaal plan voor het zwembadpersoneel te komen. Vice-fractievoorziter Lennart Feijen heeft aangekondigd hierover een interpellatiedebat aan te vragen.

Lees verder
3 september 2015

SP wil dat Zoetermeer zich hard maakt voor kwijtschelding waterschapsbelasting

De SP wil dat de gemeente Zoetermeer zich hard maakt voor de kwijtschelding van waterschapsbelasting voor minimahuishoudens op bijstandsniveau. Het hoogheemraadschap Delfland is namelijk voornemens de kwijtschelding voor het zuiveren van afvalwater voor mensen in de bijstand af te schaffen.

Lees verder

Pagina's