h
11 december 2017

SP stelt schriftelijke vragen over HTM en de RandstadRail

De SP heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Zoetermeer over de aanhoudende problemen met de Randstadrail. Dit is niet de eerste keer dat de lokale afdeling van de SP vragen stelt aan het college over de HTM en de Randstadrail. Volgens vice-fractievoorzitter en lijsttrekker Ivan Beij is de maat nu vol.

Lees verder
28 november 2017

Algemene Ledenvergadering stelt kandidatenlijst gemeenteraad vast

Woensdag 22 november 2017 heeft de ledenvergadering de kandidaten van de SP voor de komende verkiezingen vastgesteld. Onder het motto 'Zorg voor elkaar' komen de volgende SP'ers op het stembiljet te staan.Lees verder
14 november 2017

SP presenteert rapport Werken zonder loon

De SP heeft een rapport uitgebracht over de ervaringen met werken zonder loon en gesubsidieerde arbeid in Zoetermeer. In de afgelopen drie jaar hebben ruim 30 mensen zich bij de SP gemeld met hun ervaringen over re-integratietrajecten.

Lees verder
10 november 2017

SP voor het behoud van brievenbussen

De SP Zoetermeer is verbolgen over het feit dat PostNL op korte termijn het aantal  brievenbussen in Nederland i.c. Zoetermeer drastisch gaat inkrimpen.

Lees verder
8 november 2017

Lijsttrekker Iván Beij Martin: "Op 22 november gaat het echt van start"

Op woensdag 22 november a.s. komen de Zoetermeerse leden van de SP weer bijeen voor een algemene ledenvergadering. Op die avond wordt het definitieve, door de leden vastgestelde, verkiezingsprogramma uitgebracht. Tevens wordt de kandidatenlijst voor de gemeenteraad door de leden vastgesteld. Kersverse lijsttrekker Iván Beij Martin hierover: "Dan begint de aanloop naar de verkiezingen pas echt.  We kunnen onze doelen gaan uitleggen aan iedereen die dat wil horen en we kunnen de gezichten van onze kandidaat-raadsleden tonen."

Lees verder
8 oktober 2017

SP pleit voor publieke en duurzame energievoorziening

De SP heeft deze week tijdens de gemeenteraadsvergadering over het plan om de aandelen Eneco te verkopen gepleit voor een publieke energievoorziening en duurzame energie. De SP is daarom ook tegen de verkoop van de aandelen Eneco. Helaas heeft een meerderheid van de gemeenteraad Eneco in de uitverkoop gedaan.

Lees verder
25 september 2017

SP blij met niet doorgaan Holland Outlet Mall

De SP is blij dat de plannen voor de Holland Outlet Mall nu definitief van de baan zijn. Al in januari gaf de SP aan dat de HOM een onhaalbaar en onwenselijk idee is. Nu is ook de meerderheid van de gemeenteraad tot dit voortschrijdend inzicht gekomen.

Lees verder
25 september 2017

SP pleit samen met GroenLinks en PvdA voor meer dansgelegenheden in Zoetermeer

De SP heeft samen met GroenLinks en PvdA een motie ingediend om meer dansgelegenheden in Zoetermeer mogelijk te maken. Momenteel wijken mensen uit naar omliggende gemeenten omdat Zoetermeer achterloopt op dit gebied. Met ons voorstel willen we de komst van meer dansgelegenheden makkelijker maken. 

Lees verder
9 september 2017

Jan Boin en Jan Velner nieuwe raadsleden voor de SP

Op maandag 11 september 2017 worden twee nieuwe leden voor de SP in de Zoetermeerse Raad geïnstalleerd. Zij nemen de 2 opengevallen plaatsen in de SP-fractie in, nadat Daniël Westhoek en Fred van Elliswijk de Raad verlaten hebben. Het zijn Jan Boin en Jan Velner, beiden geen onbekenden in de Zoetermeerse politiek. Jan Velner was al eerder raadslid voor de SP gedurende de vorige raadsperiode. Jan Boin heeft vanaf 2014 tot nu als commissielid gefunctioneerd.

Lees verder
4 juli 2017

Afscheid van Daniël Westhoek in de Gemeenteraad

Gisteren vergaderde Daniël Westhoek voor het laatst met de Zoetermeerse Raad. Voor het laatst ook kwam hij in de Raad namens de SP fel op voor de sociale woningbouw.

Lees verder

Pagina's